Chuyên mục: Tịnh hóa nghiệp chướng

Điều kỳ diệu của sự lễ lạy

I. Tại sao chúng ta lễ lạy? 1. Sự tịnh hóa tính kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải…
Đọc thêm

Sự thực hành Vajrasattva và Tantra yoga tối thượng

Trước khi bạn có thể thực hành giai đoạn hoàn tất của tantra yoga maha-anuttara trong số những pháp môn khác như yoga guru, bạn phải thực hành pháp yoga Vajrasattva. Ngài Panchen Lama (Ban Thiền Lạt Ma) đã nói rằng để hiểu được thực tại của tâm bạn, bạn phải thực hiện việc tịnh hóa mãnh liệt và làm một số công đức lớn lao. Cả hai đều…
Đọc thêm

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục.  1. Quả chín muồi trổ sinh Nếu phạm vào bất kỳ một trong mười ác hạnh nào trong khi để cho…
Đọc thêm

Tại sao và như thế nào chúng ta cần Tịnh hóa

    By Lama Thubten Yeshe Rinpoche  Lời dạy này đến do yêu cầu của các bạn, không phải do tôi nói : “Tôi muốn cho bạn những lời dạy, hãy đến đây và lắng nghe.” Trong sự học hỏi của bạn trên con đường thứ bậc đến giác ngộ, bạn phải biết sức mạnh…
Đọc thêm

Sám hối tịnh hóa theo Kim Cương thừa

Đức Kim Cương Tát Đỏa Trên phương diện tuyệt đối, giới nguyện Kim Cương thừa là cấp giới nguyện khó trì giữ bởi giữ được giới nguyện này tức là hành giả đã an trụ được trong Đại Thủ Ấn. Ngài Atisha, Bậc Thầy vĩ đại người Ấn Độ từng nói rằng cả đời Ngài…
Đọc thêm