Chuyên mục: Đạo sư Dzogchen

Giới thiệu Vắn tắt những Tái sanh của Dza Mura Rinpoche

Được biết đến ở Tây Tạng là Chenrezig (Quán Thế Âm) Mura Tulku, nhiều Đạo sư vĩ đại kể cả Jamyang Khyentse Wangpo và Dzogchen Rinpoche Thứ IV đã thừa nhận Mura Rinpoche là một hiện thân của Đức Avalokiteshvara, Đức Phật của Lòng Bi mẫn. Bất kỳ Mura Rinpoche đi đâu, ngài cũng luôn…
Đọc thêm