Chuyên mục: Vô thường và cái Chết

Thiền định về sự Vô thường

Có nhiều hoàn cảnh gây nên cái chết. Ta có thể chết vì bệnh động kinh, chết sau khi nằm liệt giường với một chứng bệnh kinh niên ở giai đoạn cuối, chết vì ngộ độc thực phẩm, bởi rơi từ một vách đá, hay vì bị vũ khí tấn công. Ta không thể biết…
Đọc thêm

Ghi chép ngắn của kẻ làm ra vẻ đang nhập thất

Tháng vừa qua lại thêm Ngài Kyabjé Penor Rinpoche, (1) một Đạo sư vĩ đại, nhập Niết Bàn. Quả là một mất mát cho thế giới! Và là một tổn thất lớn lao cho những người trong chúng ta có nối kết với Ngài. Đối với tôi, việc Ngài thị tịch mang đến một nhận…
Đọc thêm

Bài ca thống thiết về sự vô thường

1. Bậc tạo dựng mạn đà la tụ hội, hóa hiện và bao la của mọi Bổn Tôn, Pháp Vương vô song Mipham Rinpoche, xin an lập chiếc đĩa hoa sen kỳ diệu trong trái tim con và xin hát một cách tự nhiên những bài ca về sự vô thường. 2. Cánh đồng mùa…
Đọc thêm

Đối diện với sự chết và lâm chung

Vấn đề đối mặt với cái chết một cách thanh thản là một vấn đề rất khó khăn. Theo lẽ thường, dường như có hai cách giải quyết vấn đề và đau khổ. Đầu tiên chỉ đơn giản là cố gắng tránh vấn đề, gạt nó ra khỏi tâm trí của bạn, mặc dù thực…
Đọc thêm