Chuyên mục: Ripa

Nữ Đạo sư tôn quý Khandro Sangyum Chime Drolkar

Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Sangyum Chime Drolkar Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum Chime Drolkar sinh trưởng trong một gia đình cao quý ở Bhutan. Khandro Sangyum Chime Drolkar là phối ngẫu tâm linh của Khai Mật Tạng trứ danh Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche. Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum…
Đọc thêm

Gersa Ling – Vua các Bổn Tôn Chiến Sĩ

Gesar, vị vua chiến sĩ mà những cuộc tẩu thoát đã làm nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất của văn học Tây Tạng. Gesar có nghĩa là không ai hàng phục nổi. Từ khi ông sinh ra, người chú ác độc tên Trotung tìm đủ mọi cách để giết, nhưng càng gặp nạn…
Đọc thêm