Chuyên mục: Truyền thừa Shangpa

Con tàu giải thoát chúng sinh

Ôi Đức Vajradhara(1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ, Khyungpo Naljor,(2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa, Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya, Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động - Nhanh chóng và Remati, Bốn thị giả vâng lời và tập hội…
Đọc thêm

Truyền thống Shangpa Kagyu

Đức Kalu Rinpoche Bậc trì giữ truyền thống Shangpa Kagyu    Shangpa Kagyu                   Đức Kalu Yangsi Rinpoche hiện đời                   
Đọc thêm