Chuyên mục: Dzogchen Nyingma

Giới thiệu Vắn tắt những Tái sanh của Dza Mura Rinpoche

Được biết đến ở Tây Tạng là Chenrezig (Quán Thế Âm) Mura Tulku, nhiều Đạo sư vĩ đại kể cả Jamyang Khyentse Wangpo và Dzogchen Rinpoche Thứ IV đã thừa nhận Mura Rinpoche là một hiện thân của Đức Avalokiteshvara, Đức Phật của Lòng Bi mẫn. Bất kỳ Mura Rinpoche đi đâu, ngài cũng luôn…
Đọc thêm

Thực hành tổng quát truyền thống Dzogchen

GIAI ĐOẠN CƠ BẢN (NGONDRO) Còn gọi là giai đoạn Ngondro, tức Pháp tu nền tảng hay Pháp tu dự bị. Trước tiên, hành giả phải tu tập, chiêm nghiệm, thiền quán Bốn bước khởi đầu bình thường và Năm bước khởi đầu phi thường. Để thực hiện Bốn bước này, hành giả phải dựa…
Đọc thêm

Lịch sử Truyền thống Dzogchen (Đại viên Mãn)

Truyền thống Dzogchen Longchen Ningthik Dòng truyền thừa Đại Viên Mãn khởi thủy được trao truyền từ Pháp thân Đức Phật Phổ Hiền, Báo thân Kim Cương Tát Đỏa và Hóa thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 626 trước công nguyên, vị Thầy giảng Pháp siêu việt, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni…
Đọc thêm