Chuyên mục: FPMT

Đề Án Nhà Tù Giải Thoát

Đề án Nhà Tù Giải thoát (Liberation Prison Project) là một tổ chức hoạt động phục vụ xã hội thuộc Phật Giáo Tây Tạng được liên kết với Hội Bảo vệ Truyền thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT). Tích cực hoạt động tại Hoa Kỳ, Úc châu, Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ, Đề…
Đọc thêm

Hiệp hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa-FPMT

 Lama Zopa Rinpoche và Lama Thubten Yeshe đồng sáng lập FPMT (Logo - The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition-FPMT) Hiệp hội bảo tồn truyền thống Phật giáo đại thừa-FPMT là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận do Lạt ma Thubten Yeshe (1935-1984) thành lập vào năm 1975. lạt ma Thubten Yeshe…
Đọc thêm