Chuyên mục: Shambhala

Hãy lật ngược những suy nghĩ của bạn

“Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân chúng ta và cho cả hành tinh này là lật ngược lại toàn bộ suy nghĩ ấy. Pema Chodron đã chỉ cho chúng ta thấy mặt cấp tiến của đạo Phật.” Ở mức độ căn bản nhất, tất cả chúng sanh đều nghĩ rằng…
Đọc thêm

Những lời khuyên nhủ về tu tâm

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ được nối kết với một nhận thức tổng quát như thế nào chúng ta có thể cư xử thích đáng trong những mối quan hệ của chúng…
Đọc thêm

Con đường căn bản đến Giác ngộ

Điểm một: Những sơ bộ, chúng là một nền tảng cho sự thực hành pháp  1. Trước hết, hãy tu hành những sơ bộ Trong sự thực hành những châm ngôn và trong đời sống hàng ngày, bạn nên duy trì một sự tỉnh giác về: (1) sự quý giá của đời người và cơ…
Đọc thêm