Chuyên mục: Shangpa Kagyu

Con tàu giải thoát chúng sinh

Ôi Đức Vajradhara(1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ, Khyungpo Naljor,(2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa, Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya, Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động - Nhanh chóng và Remati, Bốn thị giả vâng lời và tập hội…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Bokar Rinpoche

Đức Bokar Rinpoche Đức Bokar Rinpoche sinh trưởng trong một gia đình du mục ở Tây Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài được  Đức Pháp Vương Gyalwa Karmapa đời thứ 16 công nhận là Hóa thân của Đức Bokar Rinpoche đời trước.  Đức Bokar Rinpoche rời Tây Tạng năm hai mươi tuổi và cũng tại…
Đọc thêm

Lời khuyên Kalu Rinpoche dành cho các đệ tử

Đức Bokar Rinpoche và Bậc Thầy Kalu Rinpoche  Đối với những người biết tôi và cuộc đời của tôi, ước muốn đi theo con đường dẫn đến giải thoát của Lạt ma (Đạo sư) của họ, tôi xin nói ít lời này. Bởi tất cả chúng ta là những môn đồ của Đức Phật nhân…
Đọc thêm

Tiểu sử Kalu Yangsi Rinpoche

Vào ngày 17, tháng 9 năm 1990 tại Ấn Độ, với những dấu hiệu vô cùng tốt lành, bà Drolkar vị phối ngẫu của Đức Lama Gyaltsen đã hạ sinh một vị Tulku, chính là hóa thân của Đức Kalu Rinpoche. Lama Gyaltsen, cháu trai cũng là thị giả của của Đức Kalu Rinpoche đã…
Đọc thêm