Chuyên mục: Truyền Thống Nyingma

Đánh giá sự tiến bộ của việc thực hành Giáo Pháp

Để đánh giá sự tiến bộ tâm linh của chúng ta, điều quan trọng là phải nhận ra mục tiêu của mình, con đường dẫn đến mục tiêu đó và nền tảng hiện tại chúng ta đang đứng trên con đường của cuộc hành trình tâm linh. Trong Phật giáo có rất nhiều con đường…
Đọc thêm

Tầm quan trọng của những lời nguyện – Điều cần làm ở Bồ Đề Đạo Tràng

Trong nửa cuối năm 2014, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã tổ chức những Pháp hội Đại Thành Tựu Drupchen ở cả Lerab Ling (Pháp) và Bir (Ấn Độ) trước khi đến Bodhgaya vào tháng 12. Khá tình cờ, dưới Cội Bồ Đề, Ngài gặp hai đệ tử, những vị đã tham dự các Pháp hội Drupchen. Mong mỏi không bỏ lỡ cơ hội quý giá đến vậy, họ nhanh chóng thỉnh…
Đọc thêm

Tu Tâm theo Kim Cương Thừa

Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn  Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã thành tựu giai đoạn phát triển và thành tựu, và đã đạt được năng lực phô diễn của tính giác tự nhiên. Ngài đã đạt đến tất địa an trụ trong thân tướng mahamudra. Trong hư không của sự biểu hiện, Ngài nô đùa với toàn…
Đọc thêm

Những Lợi Lạc Của Việc Xây Dựng Một Bảo Tháp

Cúng dường Lễ lạy, Dâng hiến những món Cúng dường,  Đi nhiễu quanh Tháp và Thực hiện những Nguyện ước Bảo tháp Godavari tại Chatral Gompa (Nepal) Xin Cúng dường Tam Bảo! Tôi sẽ giảng nghĩa ngắn gọn việc xây dựng một Bảo tháp của Đấng Thiện Thệ và những lợi ích đối với những người sùng mộ khi lễ lạy, dâng hiến những món cúng dường và đi nhiễu quanh tháp. Tập hội những người sùng mộ quan…
Đọc thêm