Chuyên mục: Đạo sư Dorje Drak

Thông tin Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche thị tịch

Chúng tôi xin chia sẻ một tin tức không vui đến tất cả những Đạo hữu huynh đệ Kim Cương Thừa. Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche, Trưởng dòng Nyingma đã thị tịch lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm nay. Ngài hưởng thọ gần 89 tuổi. Trước đó, trong suốt thời gian diễn ra…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

Năm 2011, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche nhận lời thỉnh cầu đến Tu viện Mindrolling - Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã trao truyền các quán đảnh Kunzang Gonpa Zangthal cho Tulku và các tu sĩ và những người có phước duyên và Ngài đã ban phước, gia trì cho vùng đất này. Năm 2008,…
Đọc thêm