Chuyên mục: Shechen Nyingma

Lời khuyên của Shechen Rabjam Rinpoche

Chúng ta rất may mắn được sinh ra trong thời kỳ mà Phật Pháp vẫn tồn tại trên thế giới này. Đó là điều mà chúng ta không nên xem thường. Mặc dù vẫn còn nhiều giáo lý, những đạo sư và truyền thừa khác nhau, một cách nào đó, bởi kết nối nghiệp, chúng ta kết nối với truyền thống của Dilgo Khyentse Rinpoche[1]. Nhiều đạo sư vĩ đại nói rằng thậm chí về mặt vật lý, Khyentse Rinpoche không còn…
Đọc thêm

Di sản tâm linh, sự chuyển hóa và tính liên tục

Sự truyền dạy và tính liên tục là những điểm trọng yếu của truyền thống Phật Giáo. Những giáo lý sống động không được tàn lụi; sự chứng ngộ chân thực phải được trao truyền từ vị Thầy sang đệ tử. Những Đạo Sư Tây Tạng vĩ đại không phải là những điều huyền nhiệm biệt lập. Được bắt rễ trong mảnh đất phì nhiêu của sự xác tín và kiên trì của chính các…
Đọc thêm

Đại dương lời khuyên tuyệt diệu để thực hành Nhập thất cô tịch

Khi Tổ Jigme Lingpa[2] đang sống tại địa điểm cô tịch ở Tsering Jong – nơi cư ngụ chính yếu của Ngài, gần Chongye thuộc miền Nam Tây Tạng – Ngài có nhiều đệ tử, những vị đã duy trì nhập thất trong ba mươi năm. Chính vì họ và vì những hành giả tương lai mà Ngài biên soạn lời khuyên chân thành này, Đại Dương Lời Khuyên Tuyệt Diệu Để Thực Hành Nhập Thất Cô Tịch.…
Đọc thêm

Thoát khỏi các giới hạn quan niệm

Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của tâm; Bản tính của tâm vốn thoát khỏi các giới hạn quan niệm. Nhận ra bản tính này và không ôm ấp các quan niệm về chủ thể và đối tượng là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Rất nhiều kiểu nhận thức khác…
Đọc thêm