Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Từ bỏ những bám chấp vào sự hài lòng trong luân hồi

Như giọt sương trên cỏ, những vui thú trong tam giới Chẳng mấy chốc sẽ tự bốc hơi. Nỗ lực đạt được giải thoát tối thượng Điều không bao giờ thay đổi, là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Khi bạn hiểu được sự hợp nhất giữa tính không và sự khởi lên phụ…
Đọc thêm

Một cuộc đời tốt đẹp

Trong khóa nhập thất Hayagriva Tối Mật tại Viện Vajrapani, Tháng Chín, Tháng Mười năm 1997, Lama Zopa Rinpoche đã ban cho các đệ tử lời khuyên dạy sau đây. Việc này xảy ra khi Rinpoche giải thích một luận văn dài cho sadhana(1) Hayagriva Tối Mật, khi giảng thêm về tiết đoạn quy y:…
Đọc thêm

Tịnh tu nhập thất

Tất cả những pháp môn tu chỉ nhằm chuyển hóa tâm thức, vì chỉ có chuyển hóa tâm thức mới phổ độ chúng sinh một cách chân thật. Nhìn trên căn bản, mỗi người tu Phật cần thực hành hai phương diện. Thứ nhất, hành giả phải có khả năng rút khỏi xã hội một thời…
Đọc thêm

Buông bỏ những hoạt động sinh tử

Điểm đầu tiên của sự từ bỏ là bỏ lại mọi hoạt động sinh tử đằng sau để nhất tâm thực hành pháp Những hành động Ích gì mọi việc con làm? Quá bận rộn mà chỉ tạo thêm sinh tử Hãy nhìn mọi điều con đã từng làm, vô nghĩa biết bao nhiêu Giờ…
Đọc thêm

Thực hành xả ly từ bên trong

Với người thân mến tâm tham luyến, Gió lòng lay động lũ cuồn thân. Sân hận oán hờn tựa lửa thiêu. Với kẻ không ưa tâm hiềm giận, Vô minh quên hẳn Chân giáo pháp, Nên còn thủ xả mãi si mê. Nay giã từ quê hương bám chấp, Xả ly chấp trước Phật tử…
Đọc thêm