Chuyên mục: Đạo sư Palyul

Tiểu sử sơ lược về Đức Yangthang Rinpoche

Ngay tại thời điểm mà Hóa thân của Đức Dorje Dechen Lingpa chào đời tại Sikkim - Ấn Độ, bầu trời đã rền vang tiếng sấm báo hiệu nơi Ngài sinh ra. Ngài đã được tìm thấy một cách chính xác như đã được miêu tả tại vùng Yangthang gần Sikkim - Ấn Độ hiện…
Đọc thêm

Đôi nét về Đức Jetsunma Ahkon Lhamo

Jetsunma Ahkon Lhamo là phụ nữ Tây phương đầu tiên được công nhận là Đạo sư Hoá Thân hay Tulku của Phật Giáo Tây Tạng. Sinh tại Brooklyn, New York, được kế thừa truyền thống Ý và Do Thái, lòng bi mẫn và khát khao chấm dứt nỗi khổ của thế giới đã được biểu…
Đọc thêm

Tiểu sử vắn tắt Đức Domang Yangthang Rinpoche

Chương 1: Sự chào đời và công nhận là vị tái sinh của Đại Sư Domang Terchen Domang Yangthang Rinpoche – người làm rạng danh giáo lý của truyền thống Cựu Dịch, sinh vào ngày 10 tốt lành của tháng 11 năm Kỷ Tỵ (1929). Ngài chào đời ở vùng Yangthang, nằm gần xứ Sikkim…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Kyabje Pema Norbu Rinpoche

 Đức Kyabje Pema Norbu Rinpoche Đức Kyabje Pema Norbu Yangsi Rinpoche (tái sinh) Pháp vương Pema Norbu (“Penor”) Rinpoche đã dành cuộc đời để thực hành và chứng ngộ các giáo lý Phật Đà, chắc chắn rằng giáo lý không chỉ được duy trì, mà còn phát triển ra nhiều vùng trên thế giới. Sau…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Khenpo Pema Sherab Rinpoche

Đức Khenpo Pema Sherab Rinpoche sinh năm 1936 tại Riphu, Dege Jomda thuộc tỉnh Kham đến Dorje Dhondup và Tse Tso. Khi Ngài lên tám tuổi, ngài học đọc và viết tiếng Tạng với người chú của Ngài là Lama Choesang trong khi chăn nuôi gia súc. Năm mười bốn tuổi, Ngài đến học tại…
Đọc thêm