Chuyên mục: Kinh sách Dujom Tesar

Một câu chuyện của Yogi Phurba

Về mặt biểu lộ phương diện hoạt động của chư Phật, đôi khi người ta nói rằng các yogi (hành giả) Vajrakilaya uy lực hơn các yogi Yamantaka, thân tướng phẫn nộ của Manjushri (Đức Văn Thù). Vajrakilaya tượng trưng cho phương diện hoạt động của tất cả chư Phật, và Yamantaka Heruka tượng trưng…
Đọc thêm

Giáo Lý Về Phật Dược Sư

Đức Khenchen Palden Sherab Rinpoche và Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche đã ban giáo lý về Phật Dược Sư này vào ngày 24-26 tháng 5 năm 2003 tại Padma Samye Ling. Phật Thích Ca Mâu Ni đã ban những giáo lý về Phật Dược Sư vào thời điểm hoàn hảo và tại địa điểm hoàn hảo –…
Đọc thêm

Tánh giác và những biểu lộ của nó

Ảnh Đức Dudjom Rinpoche By Dudjom Lingpa Rinpoche Vào dịp khác , trong kinh nghiệm thiền định về sự sáng tỏ toàn triệt . Tôi gặp Manjushri Vadisimha ( Văn Thù Sư Lợi – Sư Tử của Ngữ ) và hỏi ngài như sau : “ Hỡi bậc Thầy, bậc che chở thế giới . Con…
Đọc thêm

Tánh Giác và Những sự biểu lộ của nó

Trong kinh nghiệm thiền định về sự sáng tỏ toàn triệt . Tôi gặp Manjushri Vadisimha ( Văn Thù Sư Lợi – Sư Tử của Ngữ ) và hỏi ngài như sau : “ Hỡi bậc Thầy, bậc che chở thế giới . Con đã đến quyết định căn bản này đúng như là : Mọi…
Đọc thêm