Chuyên mục: Truyền thừa Drukpa

Thông bạch Pháp hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa năm 2015

Drukpa Việt Nam xin kính báo Lịch trình Đại Pháp hội trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, năm 2015. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa…
Đọc thêm

Lịch sử thống thừa Drukpa Kagyu

Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 Truyền thống Drukpa Kagyu Namdruk là thánh địa khởi nguồn dòng truyền thừa. "Druk" theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là “Rồng”, cũng có nghĩa là tiếng sấm. Vào năm 1206, đúng tròn 800 năm trước, Pháp Vương Tsangpa Gyare Yeshe Dorje nhìn thấy điềm lành chín rồng…
Đọc thêm