Chuyên mục: Longchen Ningthik

Tiểu sử vắn tắt Đức Pema Kunzang Rangdrol (1916 – 1984)

Kharlek Tulku Pema Kunzang Rangdrol tôn quý sinh năm Hỏa Thìn của chu kỳ lịch thứ mười lăm trong gia đình Gartsang ở nơi được gọi là Kamtok Geda thuộc Hạt Jomda trong thung lũng Drichu hoàng kim bên bờ dòng sông êm đềm chảy. Khoảng bốn hay năm tuổi, Ngài được công nhận là vị Tulku của Kharlek Khenpo Pema và được thỉnh mời về…
Đọc thêm

Trận mưa và những sự ban phước

Khi Guru Rinpoche ở Viện Lam ngọc tại Samye, Namkhai Nyingpo, Trisong Detsen và Landro Lotsa cầu thỉnh một sadhana nhấn mạnh tới thực hành Guru Yoga dẫn tới sự thiền định về Đại Viên mãn. Sau đó Guru Rinpoche tự biến hoá thành Hayagriva, ban nhập môn mạn đà la Sangwa Nyingtig, “Tâm Yếu…
Đọc thêm

Tương duyên

Từ đỉnh ngọn kiếm thanh xuân thống lĩnh của bất nhị Bùng lên ngọn lửa thiêu tan mọi vọng tưởng nhị nguyên. Nguyện cầu Đức Văn Thù, Bổn tôn đoạn diệt mọi hạnh phúc, khổ đau nhị nguyên đối đãi, Luôn an trụ bất phân ly trong đóa sen nơi trái tim của bạn. Tôi…
Đọc thêm

Lời Khai Thị Tâm Yếu Từ Đức Orgyen Kusum Lingpa

Nếu các con có niềm tin và luôn ghi nhớ cầu nguyện đến Thầy, Thầy có thể đến với con như một tia chớp sáng và giúp con thoát khỏi tình cảnh trong bardo. Nhân duyên của Ngài với thế giới này đã cạn kiệt và lời hứa hẹn năm xưa khi Ngài lên 23…
Đọc thêm