Bài mới nhất

 

Đạo Sư - Bổn tôn - Dakini

all photos

Lời vàng Chư Đạo Sư

 • Gọi Thầy từ ngàn xa trong sáu pháp du già của Naropa

  KYÉ MA PA JE TSÜN LAMA RIN PO CHE Ôi Karmapa … *, bậc thầy quý tựa minh châu, KHYÉ SANG GYE KÜN DANG YER MÉD KYANG Dầu thầy không khác rời Phật bảo, NGÉ MÖ PEI BU LA THUG TSE WÉ Bởi từ bi như mẹ hiền thương con thảo, THRAL GYAL SÉ CHHOG GI TSHUL ZUNG NÉ Nơi ngôi pháp vương tử, Thầy đã hiện thân. LAR SAM ZHIN KYE WA ZHÉ DZÉD PA Với lòng đầy xót thương, thầy đã tái sinh thêm lần nữa PAR KAR MA PA ZHÉ YONG SU DRAG Ôi Karmapa, uy danh thầy phủ khắp thế gian. JÉ KHYÉD KYI JIN LAB MI MEN...

 • Dòng sông chẳng thể đóng băng

  Con thật may mắn đã đến được với Đạo Pháp bằng tâm chí thành. Tinh hoa của Đạo Pháp được gói trọn trong hai Bồ Đề Tâm. Một là tâm Bồ Đề tương đối, là tâm nguyện cao cả luôn để ý chăm lo đến sự an vui của kẻ khác. Hai là tâm Bồ Đề viên mãn, là tính Không - là quán chiếu bản tâm của mình.

  Nếu con cảm thấy rằng trực diện tâm mình là một điều vô cùng khó, đó chẳng qua là vì những chướng ngại do phiền não hay những...

 • Tham Thiền – giúp cho Tâm tích cực

  Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực của mình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm thức. Nếu bạn không thể làm được điều này, mà chỉ tập trung tâm ý vào hơi thở thôi, thì đó là điều vô ích. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều chính yếu là làm tăng trưởng những tiềm năng tích cực trong dòng tâm...

 • Lời dạy cuối cùng của Dilgo Khyentse Rinpoche

  “Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh”.

  —Dilgo Khyentse Rinpoche

  Dilgo Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 tại miền Đông Tây Tạng. Ngay khi là một cậu bé, Rinpoche đã...

Cộng đồng Kim Cương Thừa