Chuyên mục: Đạo sư Ripa

Nữ Đạo sư tôn quý Khandro Sangyum Chime Drolkar

Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Sangyum Chime Drolkar Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum Chime Drolkar sinh trưởng trong một gia đình cao quý ở Bhutan. Khandro Sangyum Chime Drolkar là phối ngẫu tâm linh của Khai Mật Tạng trứ danh Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche. Nữ Đạo sư Tôn Quý Khandro Sangyum…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Gyetrul Jigme Rinpoche

     Đức Nhiếp Chính Vương Gyetrul Jigme Rinpoche sinh tại Ấn Độ vào lúc rạng sáng ngày 15 tháng 10 năm 1968, ngày thứ mười của tháng thứ sáu năm Khỉ Đất, đúng vào ngày sinh của Guru Rinpoche. Ngài là con của bậc Terchen trứ danh hay bậc Đại Khai Mật Tạng, Đức…
Đọc thêm

Tiểu sử Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là vị lãnh đạo tối cao của dòng Nyingma thuộc Phật giáo Kim Cương thừa và là một Terchen (* là Đại Khai Mật Tạng, vị khám phá kho tàng giáo lý) đang còn sống. Dòng Ripa bắt nguồn từ vị lãnh đạo tối cao Ripa Pema…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche

    Theo đúng như tiên tri của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sinh), Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche ra đời năm 1976, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và mẹ Ngài là Khandro Chime Dolkar. Đức Nhiếp Chính Vương Dungse Lhuntrul Dechen Gyurme Rinpoche được…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Ripa Dungsey Tenzin Nyima

Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche sinh năm 1959, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Tsewang Drolma1 thuộc gia đình dòng họ Bonka – Tây Tạng. Từ bác của Ngài, Đức Pháp Vương Drubwang Adzin Rinpoche, và cha của Ngài, Trì Minh Vương Terchen…
Đọc thêm