Chuyên mục: Luân hồi thống khổ

Cái bẫy của khổ đau

Đức Phật biết rằng sự chạy đuổi không mỏi mệt theo hạnh phúc trong dục lạc thế gian khiến chúng ta bị trói buộc vào cái vòng tận cùng của nhân và quả của yêu và ghét. Mỗi ý nghĩ, lời nói hay hành động là nhân đưa đến quả, rồi quả ấy lại trở…
Đọc thêm

Hãy buông bỏ cuộc đời này trong tâm bạn

Lama Atisha Lama Atisha LAMA ATISHA, người đầu tiên viết luận giảng Lamrim với tựa đề Ngọn đèn Soi đường đến Giác ngộ, là một tôn giả vĩ đại với kiến thức và thực chứng vô lượng, người giúp phổ biến Pháp hết sức sâu rộng.Ngài đã thành tựu ngũ minh (năm tri thức-ND) thể…
Đọc thêm

Những Lỗi Lầm Của Sinh Tử

By Karma Khenchen Rinpoche Được đặt căn bản trên những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính mà chúng sinh đã thực hiện, họ được tái sinh trong một trong sáu cõi sinh tử (chu kỳ đau khổ mà chúng sinh sống trong đó.) Chúng ta sẽ bắt đầu với ba trạng thái…
Đọc thêm

Luân hồi thống khổ

 Sáu cõi luân hồi  Terton Namkha Rinpoche  Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa,  Với lòng đại bi,  Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh.  Không đắm nhiễm sinh tử hay niết bàn,  Ngài hoằng hoá theo con đường Đại Thừa.  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ…
Đọc thêm