Chuyên mục: Dorje Drak Nyingma

Thông tin Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche thị tịch

Chúng tôi xin chia sẻ một tin tức không vui đến tất cả những Đạo hữu huynh đệ Kim Cương Thừa. Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche, Trưởng dòng Nyingma đã thị tịch lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm nay. Ngài hưởng thọ gần 89 tuổi. Trước đó, trong suốt thời gian diễn ra…
Đọc thêm

Thực hành tổng quát truyền thống Dorje Drak

GIAI ĐOẠN CƠ BẢN (NGONDRO) Còn gọi là giai đoạn Ngondro, tức Pháp tu nền tảng hay Pháp tu dự bị. Trước tiên, hành giả phải tu tập, chiêm nghiệm, thiền quán Bốn bước khởi đầu bình thường và Năm bước khởi đầu phi thường. Để thực hiện Bốn bước này, hành giả phải dựa…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

Năm 2011, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche nhận lời thỉnh cầu đến Tu viện Mindrolling - Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã trao truyền các quán đảnh Kunzang Gonpa Zangthal cho Tulku và các tu sĩ và những người có phước duyên và Ngài đã ban phước, gia trì cho vùng đất này. Năm 2008,…
Đọc thêm

Đôi nét về Tu viện truyền thống Dorje Drak

Tu viện Dorje Drak, Tây Tạng Tổ Khai Mật Tạng vĩ đại Terton Rigdzin Godem Tu viện lớn Dorje Drak (Hòn đá không thể phá hủy) ở Tây Tạng là một trong 6 tu viện lớn nhất của Truyền thống Nyingmapa. Tu viện nổi tiếng với việc nắm vững giáo lý  truyền thống “Kho Tàng…
Đọc thêm