Chuyên mục: Truyền thừa Barom

Lịch sử sơ lược truyền thống Barom Kagyu

Tổ Barom Darma Wangchuk Cây truyền thừa Barom Kagyu Trọng tâm của lịch sử Dòng truyền thừa Barom Kagyu là sự thấu hiểu tầm quan trọng của  những nỗ lực mà Đức Sonam Tenzin Rinpoche tôn kính đã truyền giáo lý dòng phái này đến với người phương Tây. Dòng truyền thừa Kagyu được biết…
Đọc thêm