Chuyên mục: Palyul Nyingma

Tiểu sử sơ lược về Đức Yangthang Rinpoche

Ngay tại thời điểm mà Hóa thân của Đức Dorje Dechen Lingpa chào đời tại Sikkim - Ấn Độ, bầu trời đã rền vang tiếng sấm báo hiệu nơi Ngài sinh ra. Ngài đã được tìm thấy một cách chính xác như đã được miêu tả tại vùng Yangthang gần Sikkim - Ấn Độ hiện…
Đọc thêm

Giáo lý Guru yoga

Tính chất quan trọng của sự Khẩu truyền  Dù giáo lý hay thực hành mà chúng ta đang thảo luận trong truyền thống Phật Giáo đặc biệt tới mức độ nào, dù truyền thống đó là Tiểu thừa, Đại thừa hay Kim Cương thừa, tiến trình của việc phát triển tâm linh là tiến trình…
Đọc thêm

Đôi nét về Đức Jetsunma Ahkon Lhamo

Jetsunma Ahkon Lhamo là phụ nữ Tây phương đầu tiên được công nhận là Đạo sư Hoá Thân hay Tulku của Phật Giáo Tây Tạng. Sinh tại Brooklyn, New York, được kế thừa truyền thống Ý và Do Thái, lòng bi mẫn và khát khao chấm dứt nỗi khổ của thế giới đã được biểu…
Đọc thêm

Thực hành tổng quát truyền thống Palyul

GIAI ĐOẠN CƠ BẢN (NGONDRO) Còn gọi là giai đoạn Ngondro, tức Pháp tu nền tảng hay Pháp tu dự bị. Trước tiên, hành giả phải tu tập, chiêm nghiệm, thiền quán Bốn bước khởi đầu bình thường và Năm bước khởi đầu phi thường. Để thực hiện Bốn bước này, hành giả phải dựa…
Đọc thêm

Tiểu sử vắn tắt Đức Domang Yangthang Rinpoche

Chương 1: Sự chào đời và công nhận là vị tái sinh của Đại Sư Domang Terchen Domang Yangthang Rinpoche – người làm rạng danh giáo lý của truyền thống Cựu Dịch, sinh vào ngày 10 tốt lành của tháng 11 năm Kỷ Tỵ (1929). Ngài chào đời ở vùng Yangthang, nằm gần xứ Sikkim…
Đọc thêm