Chuyên mục: Đại Toàn Thiện

Giới thiệu về tâm yếu của cõi giới bao la – Một pho terma Đại viên mãn Dzogchen

Về điều mà chúng ta sắp lắng nghe, Đức Phật đã ban vô số giáo lý. Nếu chúng ta muốn cô đọng những giáo lý này thì có những giáo lý của thừa căn bản và những giáo lý của thừa đặc biệt. Trong vài trường hợp trong truyền thống Nyingma, những thừa đặc biệt là ba nội Mật điển của Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga hay Đại Viên Mãn Dzogchen. Lúc khác, “thừa đặc biệt” chỉ liên quan đến Dzogchen. Như Tôn giả Longchen Rabjam giải thích,…
Đọc thêm

Thực hành Kim cương thừa vô song

Đại Viên Mãn, sâu xa và ngời sáng, Chỉ nghe các đoạn kệ cũng giúp người ta phá vỡ gốc rễ của luân hồi, Giải thoát đạt được trong sáu tháng hành trì. Con sẽ khắc sâu điều này trong tâm. Đại Viên Mãn vô song, tuyên thuyết tinh túy chói ngời của Phật tính,…
Đọc thêm

Đức Garchen Rinpoche khai thị về Mahamudra, Dzogchen, Madhyamaka

TRI KIẾN: Đại Ấn (Mahamudra), Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Trung Quán (Madhyamaka) chỉ cho ta thấy "tri kiến" về Chân Lý Tối Hậu, [tức là] sự chứng ngộ tánh không của các niệm tưởng và của vạn vật. Tri kiến này dẫn dắt ta thấy ra được bản tâm chân thật như chính nó…
Đọc thêm

Tánh Giác và Những sự biểu lộ của nó

Trong kinh nghiệm thiền định về sự sáng tỏ toàn triệt . Tôi gặp Manjushri Vadisimha ( Văn Thù Sư Lợi – Sư Tử của Ngữ ) và hỏi ngài như sau : “ Hỡi bậc Thầy, bậc che chở thế giới . Con đã đến quyết định căn bản này đúng như là : Mọi…
Đọc thêm

Nhận ra bản tánh của tâm

ORGYEN KUSUM LINGPA Các giáo lý Dzogchen tiệt trừ ngay cả những che chướng vi tế nhất ngăn trở ta trong việc chứng ngộ Phật tánh. Đó là các che chướng thô, các che chướng vi tế và các khuynh hướng tập quán. Thêm vào đó, chúng ta có các che chướng xảy ra từ…
Đọc thêm