Chuyên mục: Đạo sư Dujom Tesar

Tiểu sử Đức Yeshe Sangpo Rinpoche

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Ngài đã giảng dạy vô lượng giáo lý để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sự thống khổ luân hồi. Đức Phật đã tiên tri về hóa…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche

Đức Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche sinh ra tại vùng Dhoshul, thuộc tỉnh Kham miền Đông Tây Tạng vào ngày mùng 10 năm 1950. Vào ngày hè năm đó, trong túp lều nhỏ của gia đình, mẹ Ngài đã hạ sinh Ngài mà không hề cảm thấy đau đớn. Ngày hôm sau, khi di chuyển chiếc…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche

 Trước khi Kyabje Dudjom Rinpoche thị tịch, Ngài nói rằng: “Ta sẽ đi Trung quốc, và ta sẽ tái sinh trong gia đình của ta.” Quả nhiên như thế, việc tiên tri về sự tái sinh của Ngài hoàn toàn xảy ra như dự dịnh. Tenzin Yeshe Dorje - Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche - sinh…
Đọc thêm

Bậc trì giữ truyền thống Dujom Tersar

Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) Cây truyền thừa Dujom Tersar  Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) là một vị thánh và Vidyadhara (Trì Minh Vương) vĩ đại của Phái Nyingma (Cổ Phái) của Phật Giáo Tây Tạng, và được cộng đồng Tây Tạng coi là vị đại diện trực tiếp của Guru Rinpoche, vị Phật thứ hai…
Đọc thêm