Chuyên mục: Truyền thừa Taklung

Lịch sử Dòng Truyền Thừa Taklung Kagyu

Truyền Thừa Taklung Kagyu Giáo lý của Đức Phật đã đến Tây Tạng, Xứ Tuyết mát mẻ với những rặng núi bao quanh, trong suốt hai giai đoạn Cựu Dịch và Tân Dịch. Truyền thống Kagyupa lừng lẫy, những đấng bảo hộ chúng sinh thuộc phái Tân Dịch, và sở hữu những sự thực hành…
Đọc thêm