Chuyên mục: Mindrolling

Đôi nét về Bậc nắm giữ truyền thống Mindroling

Cây Truyền thừa Mindrolling Sư Tổ Terdag Lingpa - Trì Minh Vương Bất Biến Kim Cương - Vị sáng lập tu viện Mindrolling Như tiên tri trong chính kho tàng ẩn dấu của ngài có đoạn: Vào thời điểm của năm sự suy đồi, Khi mà tuổi thọ trung bình của con người quá thấp,…
Đọc thêm