Chuyên mục: Đạo sư Neydo

Tiểu sử ngắn Đức Karma Khenchen Rinpoche

Đức Shantarakshita Đức Vimalamitra Đức Karma Khenchen là Hóa thân của Đức Shantarakshita (Tu viện trưởng vĩ đại ở Tây tạng), người đã đem ngọn đèn Pháp đầu tiên tới Tây Tạng. Ngài cũng chính là Hóa thân của Vimalamitra. Pháp vương Karmapa đời thứ 5 đã tiên tri rằng: “Tại đây, Bậc trì giữ Giáo pháp…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche

Đức Neydo Sangtrul Rinpoche chính là Hóa thân của Thành tựu giả Shavaripa - Ấn Độ Người tiên phong của truyền thống Neydo vinh quang và huy hoàng, Đức Karma Chagme, một học giả vĩ đại - một bậc Đạo sư chứng ngộ, Ngài chính là kết hợp tinh túy của trí tuệ, lòng bi mẫn và…
Đọc thêm