Chuyên mục: Đạo sư Shangpa

Tiểu sử Đức Bokar Rinpoche

Đức Bokar Rinpoche Đức Bokar Rinpoche sinh trưởng trong một gia đình du mục ở Tây Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài được  Đức Pháp Vương Gyalwa Karmapa đời thứ 16 công nhận là Hóa thân của Đức Bokar Rinpoche đời trước.  Đức Bokar Rinpoche rời Tây Tạng năm hai mươi tuổi và cũng tại…
Đọc thêm

Tiểu sử Kalu Yangsi Rinpoche

Vào ngày 17, tháng 9 năm 1990 tại Ấn Độ, với những dấu hiệu vô cùng tốt lành, bà Drolkar vị phối ngẫu của Đức Lama Gyaltsen đã hạ sinh một vị Tulku, chính là hóa thân của Đức Kalu Rinpoche. Lama Gyaltsen, cháu trai cũng là thị giả của của Đức Kalu Rinpoche đã…
Đọc thêm