Chuyên mục: Truyền thừa jonangpa

Lịch sử sơ lược truyền thống Jonangpa

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni                                                                             Cây truyền thừa Jonangpa Theo truyền thống, các bản văn gốc của Kalachakra…
Đọc thêm