Chuyên mục: Truyền thừa Shije&Chod

Tiểu sử ngắn Lama Tsering Wangdu Rinpoche

Lama Tsering Wangdu Rinpoche sinh năm 1939 tại thung lũng Langkor thuộc vùng Tây Tingri, Tây Tạng. Vùng đất này là quê hương Tây Tạng của Đức Pampa Sangye, người sáng lập ra dòng Shije và Đức Machik Labdron, người sáng lập ra dòng Chod. Năm lên 8 tuổi, Đức Lama Wangdu Rinpoche bắt đầu…
Đọc thêm

Cuộc đời và những lời dạy Padampa Sangye

 Đạo Sư Padampa Sangye David Molk, người làm việc cùng với Đức Lama Wangdu Rinpoche, đã dịch hai bản văn: Thứ nhất là tiểu sử của Đạo Sư Padampa Sangye mang tên Câu chuyện về cuộc đời giải thoát của Đức Phât thế tôn, Bậc đạo sư đáng kính Padampa Sangye. Thứ hai là về dòng…
Đọc thêm

Sơ lược về Truyền thống Chod & Shije

Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về truyền thống Chod và Shije, chúng tôi đề nghị bạn đọc 2 quyển sách về Lama Tsering Wangdu Rinpoche. Trăm ngàn tia nắng mặt trời (One Hundred Thousand Rays of the Sun) Cuộc đời cao thượng và những lời dạy thâm diệu của một bậc Đạo sư Chod…
Đọc thêm