Chuyên mục: Kinh

Kinh Chánh Pháp Sanghata

Kinh Chánh Pháp Sanghata là bộ kinh Đại thừa có chức năng chuyển hóa mãnh liệt. Kinh này giải thích sâu rộng về công đức vô lượng của người nghe hay đọc tụng kinh, luồn trong bối cảnh của rất nhiều giai thoại sống động về sinh tử, hạnh ngộ và thần biến. Nội dung…
Đọc thêm