Chuyên mục: Thư Viện

VCD-Bậc Tôn Quý

Terton Namkha Rinpoche [video width="640" height="352" mp4="http://kimcuongthua.vn/wp-content/uploads/Gesar-Enrichment-with-His-Eminence-Namkha-Drimed-Rinpoche.mp4"][/video]
Đọc thêm

Quan điểm của Đại Viên Mãn(Dzogchen) về Pháp tu mở đầu(ngondro)

Đức Dudjom Rinpoche Trong bất kỳ thực hành nào mà ta dấn thân vào, chân lý tương đối và tuyệt đối thì đồng-hiện hữu. Phương tiện và trí tuệ đồng-hiện hữu. Những kinh nghiệm và tánh Không đồng-hiện hữu. Bởi đây là bản tánh của thực tại chúng ta kinh nghiệm, thực hành ngondro (chuẩn…
Đọc thêm

Nghi quỹ thực hành

01 - Nghi quỹ Cầu vãng sanh cực lạc 02- Nghi quỹ Đạo Sư Du Già - Garchen Rinpoche 03- Nghi quỹ dakini Yeshe Tsogyal 04- Nghi Quỹ Dược Sư
Đọc thêm

Khai Triển Thái Độ Đúng Đắn Khi Thọ Pháp

Để là một người nhận thích hợp những giáo lý thiêng liêng, đòi hỏi đầu tiên này là có thái độ đúng đắn, hầu có thể nhận nó trong một đường lối phù hợp. Chúng ta cần phải nhớ rằng điểm chính yếu của Pháp là xử sự với lòng và tâm, bấy giờ chúng…
Đọc thêm