Chuyên mục: Thực Hành

Kinh và Mật: Những tương đồng và khác biệt

Trong Phật giáo Tây Tạng, Mật thừa là một hệ thống tư tưởng và thực hành vô cùng trọn vẹn, đặc biệt nhắm đến những người với các căn cơ khác nhau. Tuy nhiên, một số hành giả trong Kinh thừa, thiếu sự hiểu về Mật thừa, nghĩ rằng họ không thể thực hành Mật…
Đọc thêm

Sự thực hành Vajrasattva và Tantra yoga tối thượng

Trước khi bạn có thể thực hành giai đoạn hoàn tất của tantra yoga maha-anuttara trong số những pháp môn khác như yoga guru, bạn phải thực hành pháp yoga Vajrasattva. Ngài Panchen Lama (Ban Thiền Lạt Ma) đã nói rằng để hiểu được thực tại của tâm bạn, bạn phải thực hiện việc tịnh hóa mãnh liệt và làm một số công đức lớn lao. Cả hai đều…
Đọc thêm

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục.  2.1. Quả chín muồi trổ sanh Nếu phạm vào bất kỳ một trong mười ác hạnh nào trong khi để cho…
Đọc thêm

Quy y cách bên ngoài – bên trong và bí mật

Đạo sư Padmakara cõi Uddiyana, Ngài xuất hiện như một hóa thân làm người. Công chúa Tsogyal xứ Kharchen hỏi Ngài rằng: Thưa Đạo sư, xin rủ lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con nền tảng của mọi sự thực hành Pháp, phương cách để chấm dứt sanh và tử, một nhân nhỏ mà…
Đọc thêm

Diệp Y Độ Mẫu – Vị Bổn tôn của năng lực chữa lành tự nhiên

ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་ཝ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤཱ་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། OM PISHATSI PARNA SHAVARI SARVA ZVARA PRASHA MANI SVAHA Parnashavari (Tib. Loma Gyonma) là một Dakini chữa bệnh, ngài trừ bỏ các bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch. Tên của Ngài có nghĩa là người mặc áo lá và Ngài thể hiện mối liên hệ của chúng ta với thiên nhiên và phương pháp…
Đọc thêm