Chuyên mục: Thực Hành

Thực hành giấc ngủ với Đức Phật Di Đà

Trong Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, Chúng con quy y cho đến khi đạt đến giác ngộ. Qua công đức của thực hành sáu ba la mật, Nguyện cho chúng con thành tựu quả Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Các ngài là những bậc bảo hộ của tất cả…
Đọc thêm

Lời khuyên về thực hành Đạo Sư

Kopan Monastery, Nepal, 1975 Thiền giả vĩ đại Ngawang Norbu Gomchen Khampala (1901 - 1985) là hóa thân của Lạt ma Tây Tạng lừng danh thế kỷ mười lăm Tangtong Gyälpo - mahasiddha (đại thành tựu giả), thầy thuốc, học giả, thi sĩ và nhà khoa học - người đã phát minh một phương pháp…
Đọc thêm

Ba thân

Pháp thân Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tính của Pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên.…
Đọc thêm