Chuyên mục: Thực Hành

Suy tư về sự sống nói chung

1. Kiếp sống con người quả là phù du, vì thế chúng ta hãy nên dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó của mình trên địa cầu này để mang lại một chút lợi ích cho mình và kẻ khác. 2. Là con người, chúng ta đều mang bên trong một tiềm năng như nhau,…
Đọc thêm

Năm mươi đoạn về sùng kính vị Thầy

Con xin đảnh lễ Ba-Ga-Van Vaj-ra-xat-va “Ba-ga-van “là một trong nhiều tính từ dùng chỉ người đã giác ngộ hay một vị Phật. Từ nguyên Tây Tạng là: “Chom-đen-đê “(Bcon-I-đăng-đát-xa ). “Chom “là chiến thắng. Chư Phật đã thắng tất cả các chướng ngại đối với sự giải thoát và trong sự thực hành con…
Đọc thêm

Thương yêu chăm sóc mọi người

Hạnh phúc chân thật trong cuộc sống bắt đầu có được khi bạn bắt đầu thương yêu chăm sóc mọi người. Trao đổi mình với người Tư tưởng Bồ Đề Tâm thật vĩ đại không gì so sánh nổi. Bồ Đề Tâm làm nên mọi sự và khiến cho mọi người ưa thích, hài lòng.…
Đọc thêm

Chỉ có một lựa chọn là tu tập Pháp

Bởi vì bạn không muốn có vấn đề, chỉ có một sự chọn lựa là bạn phải tu tập Pháp. ĐỨC DALAI LAMA thường khuyên rằng cách tốt nhất để sống cuộc đời này là: ở một nơi vắng vẻ cô lập, từ bỏ cuộc đời thường này với bát phong, nhất tâm thiền định…
Đọc thêm

Động cơ chân chánh

Bây giờ có nhiều người quan tâm đến thiền định, nhưng thường vì những động cơ tò mò. Phần còn lại của nhân loại có thể đang sống trong lửa và máu hay chết vì đói, như người bên cạnh của họ đang chết vì cô đơn, họ không cảm thấy quan tâm. Tất cả…
Đọc thêm