Chuyên mục: Tương đối (Từ-Bi-Hỷ-xả)

Đối xử với mọi người như Đức Phật

Là một vị thầy Phật giáo, tôi thường nhận được những câu hỏi về thiền định và các nguyên tắc Phật giáo sâu xa, chẳng hạn sự khởi lên phụ thuộc và tính Không. Tôi rất hoan hỷ được chia sẻ điều mình biết về những chủ đề này. Nhưng tôi nhận ra rằng người…
Đọc thêm

Mở rộng Tâm với lòng Bi

By Tulku Thondup Rinpoche  Trong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan trọng, sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được lòng bi là gì, làm sao để phát triển lòng bi và…
Đọc thêm

Những Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

1- Khi cảm thấy hoang mang, mất tự tin, hãy nghĩ ngay đến tiềm năng tuyệt vời được sinh làm thân con người, tấm thân ấy chỉ ước mong được nẩy nở. Vì thế, hãy nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất giữ trong ta để tìm lấy nguồn hạnh phúc :…
Đọc thêm

Tinh Tấn Siêu Việt – Thực Hành Của Một Bồ Tát

By Dilgo Khyentse Rinpoche Chỉ để làm lợi ích cho riêng mình, ngay cả các Thanh Văn và Phật Độc GiácCũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang bốc cháy:Nhìn thấy điều này, để làm lợi lạc tất cả chúng sinh,Thực hành hạnh tinh tấn, cội nguồn của những phẩm hạnh tuyệt vời, là…
Đọc thêm

Khơi dạy Bồ Đề Tâm, gốc rẽ của Đại Thừa

Nhờ trí tuệ vĩ đại, Ngài đã chứng ngộ Niết bàn.  Nhờ lòng đại bi, Ngài sẵn lòng ôm trọn sinh tử.  Nhờ phương tiện thiện xảo, Ngài trực ngộ sinh tử niết bàn  vốn không hai  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài.  Chương này gồm có ba phần: rèn luyện…
Đọc thêm