Chuyên mục: Kim Cương Thừa

Cộng nghiệp – Biệt nghiệp

ĐẠT-LAI LẠT-MA: Có cộng nghiệp và biệt nghiệp. MIKE AUSTIN: Vâng. ĐẠT-LAI LẠT-MA: Cộng nghiệp của thế giới này không chỉ là nghiệp của loài người, mà là của vạn loại chúng sinh, chẳng hạn như côn trùng và mọi sinh vật khác trên thế giới. Nếu có bốn người đặt tay lên cái bàn…
Đọc thêm

Sự sâu thẳm của thực hành tâm linh

Shechen Gyaltsap đã ban cho Khyentse Rinpoche trẻ tuổi nhiều giáo lý, và đã khai mở cho ngài chân tánh của tâm. Khyentse Rinpoche đã hứa với Đạo Sư thân yêu của mình là tới lượt ngài, ngài sẽ biểu lộ sự rộng lượng hào phóng tương tự cho những ai thỉnh cầu giáo huấn…
Đọc thêm

Giới thiệu về tâm yếu của cõi giới bao la – Một pho terma Đại viên mãn Dzogchen

Về điều mà chúng ta sắp lắng nghe, Đức Phật đã ban vô số giáo lý. Nếu chúng ta muốn cô đọng những giáo lý này thì có những giáo lý của thừa căn bản và những giáo lý của thừa đặc biệt. Trong vài trường hợp trong truyền thống Nyingma, những thừa đặc biệt là ba nội Mật điển của Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga hay Đại Viên Mãn Dzogchen. Lúc khác, “thừa đặc biệt” chỉ liên quan đến Dzogchen. Như Tôn giả Longchen Rabjam giải thích,…
Đọc thêm

Đạo Sư Kim Cương và Quán Đỉnh

Ở Tây Tạng, mọi người nhìn chung hiểu đạo sư kim cương [hay Kim Cương Thượng Sư] và quán đỉnh là gì. Tuy vậy, nhiều hành giả cư sĩ ở nơi khác được cung cấp thông tin sai lầm nghiêm trọng về hai chủ đề này. Không biết cách thức đúng đắn, họ mù quáng đi theo vài vị thầy Kim Cương thừa và thọ nhận quán đỉnh một cách bừa bãi; hiện tượng tương đối phổ biến này dẫn đến những kết quả không có lợi. Hai vấn đề chính yếu là:…
Đọc thêm

Các phương diện của Mật điển

Mối Liên Hệ Giữa Mật Điển Phật Giáo và Ấn Giáo   Dù một số học giả cho rằng Mật điển của Phật giáo phát xuất từ Ấn giáo (Hinduism), điều này không đúng. Lý thuyết này thịnh hành trong số những người theo học thuyết  Tiểu thừa, dựa trên sự tương đồng bề ngoài của…
Đọc thêm