Chuyên mục: Kim Cương Thừa

Hành trình tâm linh là hành trình nhìn lại chính mình

Hầu hết chúng ta nghĩ rằng vô thường hay giác ngộ là những phạm trù phức tạp. Ta không thể nắm bắt, không thể với tới hay có bất cứ cơ hội nào để nhận ra tự tính giác ngộ sẵn có của mình trong đời sống này. Kể cả những người đã từ bỏ…
Đọc thêm

Đời sống hàng ngày và Pháp

Tôi rất hoan hỷ được gặp lại tất cả các bạn. Thời gian trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp lại nhau. Vì thế mà chúng ta cần phải cảm tạ duyên nghiệp của chúng ta. Thời gian tiếp nối chính là phần thiết yếu của nghiệp. Tôi luôn luôn cảm tạ nghiệp của…
Đọc thêm

Tính trong sáng của tâm

Chuẩn bị khoảng trống nhờ "không thấy" Như ta đã nói, ba điều kiện tiên quyết của sự thực hành mật tông là từ bỏ, bồ đề tâm và chính kiến về Tính không. Tuy nhiên điều này không có nghĩa cần phải thực chứng ba điều ấy một cách viên mãn ta mới có…
Đọc thêm

Ngoi lên từ nỗi bất mãn

Những điều kiện tiên quyết để thực hành mật tông là từ bỏ, bồ đề tâm và chính kiến về tính không. Kinh thừa gọi đấy là ba khía cạnh chính để đạt giác ngộ. Ở đây, ta sẽ thảo luận ba khía cạnh ấy dưới những chương mang tựa đề Ngoi lên, Mở ra…
Đọc thêm