Chuyên mục: Tâm xả ly Luân hồi

Làm thế nào để có một đời sống đạo đức

Nền Tảng Căn Bản của một Đời Sống Đạo Đức: Quan Tâm Bản Thân đối đầu với Quan Tâm Người Khác Tinh túy của đạo Phật là: nếu có khả năng, ta nên giúp đỡ người khác; nếu không thể giúp họ, thì tối thiểu nên hạn chế việc gây hại cho họ. Đây là…
Đọc thêm

Sự hiểu biết về nghiệp

Ba hình thức đau khổ được đề cập trong chương trước là kết quả của nghiệp. Kinh Một trăm Nghiệp quả 7 giảng nghĩa làm thế nào những loại nghiệp khác nhau tạo ra đủ loại sinh loài. Theo Phật giáo, mọi sự do nghiệp tạo ra, không có gì là tác phẩm của một…
Đọc thêm

Hấp hối – Thời khắc quan trọng của cuộc đời

Cái chết đến với tất cả một cách tự nhiên. Cái chết là ngã tư dẫn tới tương lai. Chúng ta phải đối xử với nó bằng sức mạnh kinh nghiệm Thiền. Trong chương này chúng ta sẽ xét tiến trình chết và cách đối xử với cái chết khi nó xuất hiện, gồm cả…
Đọc thêm

Tán thán Phật Thích Ca với tám công hạnh

Ngài từ bi thiện xảo sinh dòng Thích ca, năng phá chúng ma quân không ai phá được, thân uy nghi sừng sững như ngọn núi vàng, con đảnh lễ tán thán vua dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn từ sơ phát bồ đề tâm, rồi viên mãn cả hai tư lương Phước và Huệ,…
Đọc thêm