Chuyên mục: Tâm xả ly Luân hồi

Sự hiểu biết về nghiệp

Ba hình thức đau khổ được đề cập trong chương trước là kết quả của nghiệp. Kinh Một trăm Nghiệp quả 7 giảng nghĩa làm thế nào những loại nghiệp khác nhau tạo ra đủ loại sinh loài. Theo Phật giáo, mọi sự do nghiệp tạo ra, không có gì là tác phẩm của một…
Đọc thêm

Hấp hối – Thời khắc quan trọng của cuộc đời

Cái chết đến với tất cả một cách tự nhiên. Cái chết là ngã tư dẫn tới tương lai. Chúng ta phải đối xử với nó bằng sức mạnh kinh nghiệm Thiền. Trong chương này chúng ta sẽ xét tiến trình chết và cách đối xử với cái chết khi nó xuất hiện, gồm cả…
Đọc thêm

Tán thán Phật Thích Ca với tám công hạnh

Ngài từ bi thiện xảo sinh dòng Thích ca, năng phá chúng ma quân không ai phá được, thân uy nghi sừng sững như ngọn núi vàng, con đảnh lễ tán thán vua dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn từ sơ phát bồ đề tâm, rồi viên mãn cả hai tư lương Phước và Huệ,…
Đọc thêm

Kyene Bardo và Samten Bardo

Giờ đây, chúng ta sắp xem xét kyéné bardo (từ khi sanh đến chấm dứt đời sống), bardo của cuộc đời hiện tại. Để làm việc thật sự với mọi kinh nghiệm chúng ta trải qua, chúng ta phải thấu hiểu rằng mỗi một kinh nghiệm không gì khác hơn là kết quả của quá…
Đọc thêm

Đưa vào Bardo

Thứ Sáu 30/11/1984 Buổi nghỉ cuối tuần, chúng ta sắp nói về Bardo. Chữ Tây Tạng, điều đó nghĩa là giữa hai cái, tình trạng trung gian (trung ấm). Tình trạng trung gian giữa cái gì với cái gì ? Bất cứ tình trạng trung gian nào. Đó là một danh từ rất tổng quát.…
Đọc thêm