Chuyên mục: Tâm xả ly Luân hồi

Sống là dần chết

Vì đã sinh ra Tôi phải chết đi, và cứ thế … Kisei Không gì có thể trợ giúp khi cái chết xảy đến? Tất cả những gì nhân loại đang làm, đang suy nghĩ và cảm nhận khi sống bị điều khiển bởi sự vô minh, cảm xúc và nghiệp. Và khối kết hợp…
Đọc thêm

Từ bỏ những bám chấp vào sự hài lòng trong luân hồi

Như giọt sương trên cỏ, những vui thú trong tam giới Chẳng mấy chốc sẽ tự bốc hơi. Nỗ lực đạt được giải thoát tối thượng Điều không bao giờ thay đổi, là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Khi bạn hiểu được sự hợp nhất giữa tánh không và sự khởi lên phụ…
Đọc thêm

Một cuộc đời tốt đẹp

 Trong khóa nhập thất Hayagriva Tối Mật tại Viện Vajrapani, Tháng Chín, Tháng Mười năm 1997, Lama Zopa Rinpoche đã ban cho các đệ tử lời khuyên dạy sau đây. Việc này xảy ra khi Rinpoche giải thích một luận văn dài cho sadhana (1) Hayagriva Tối Mật, khi giảng thêm về tiết đoạn quy…
Đọc thêm

Tịnh tu nhập thất

Tất cả những pháp môn tu chỉ nhằm chuyển hóa tâm thức,vì chỉ có chuyển hóa tâm thức mới phổ độ chúng sanh một cách chân thật. Nhìn trên căn bản, mỗi người tu Phật cần thực hành hai phương diện. Thứ nhất, hành giả phải có khả năng rút khỏi xã hội một thời…
Đọc thêm