Chuyên mục: Tâm xả ly Luân hồi

Tịnh tu nhập thất

Tất cả những pháp môn tu chỉ nhằm chuyển hóa tâm thức,vì chỉ có chuyển hóa tâm thức mới phổ độ chúng sanh một cách chân thật. Nhìn trên căn bản, mỗi người tu Phật cần thực hành hai phương diện. Thứ nhất, hành giả phải có khả năng rút khỏi xã hội một thời…
Đọc thêm

Buông bỏ những hoạt động sinh tử

Điểm đầu tiên của sự từ bỏ là bỏ lại mọi hoạt động sinh tử đằng sau để nhất tâm thực hành pháp Những hành động Ích gì mọi việc con làm? Quá bận rộn mà chỉ tạo thêm sinh tử Hãy nhìn mọi điều con đã từng làm, vô nghĩa biết bao nhiêu Giờ…
Đọc thêm

Thực hành xả ly từ bên trong

Với người thân mến tâm tham luyến, Gió lòng lay động lũ cuồn thân. Sân hận oán hờn tựa lửa thiêu. Với kẻ không ưa tâm hiềm giận, Vô minh quên hẳn Chân giáo pháp, Nên còn thủ xả mãi si mê. Nay giã từ quê hương bám chấp, Xả ly chấp trước Phật tử…
Đọc thêm

Phá vỡ định kiến

Một số khái niệm thông thường của chúng ta là không phù hợpvới thực tại. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng ta chỉ chết sớm nếu như mắc phải các bệnh ung thư, AIDS hoặc các bệnh hiểm nghèo khác, và nếu không bị những bệnh nan y như thế thì chúng ta sẽ…
Đọc thêm

Suy tư về sự sống nói chung

1. Kiếp sống con người quả là phù du, vì thế chúng ta hãy nên dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó của mình trên địa cầu này để mang lại một chút lợi ích cho mình và kẻ khác. 2. Là con người, chúng ta đều mang bên trong một tiềm năng như nhau,…
Đọc thêm