Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Làm thế nào để có một đời sống đạo đức

Nền Tảng Căn Bản của một Đời Sống Đạo Đức: Quan Tâm Bản Thân đối đầu với Quan Tâm Người Khác Tinh túy của đạo Phật là: nếu có khả năng, ta nên giúp đỡ người khác; nếu không thể giúp họ, thì tối thiểu nên hạn chế việc gây hại cho họ. Đây là…
Đọc thêm

Tán thán Phật Thích Ca với tám công hạnh

Ngài từ bi thiện xảo sinh dòng Thích ca, năng phá chúng ma quân không ai phá được, thân uy nghi sừng sững như ngọn núi vàng, con đảnh lễ tán thán vua dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn từ sơ phát bồ đề tâm, rồi viên mãn cả hai tư lương Phước và Huệ,…
Đọc thêm

Kyene Bardo và Samten Bardo

Giờ đây, chúng ta sắp xem xét kyéné bardo (từ khi sanh đến chấm dứt đời sống), bardo của cuộc đời hiện tại. Để làm việc thật sự với mọi kinh nghiệm chúng ta trải qua, chúng ta phải thấu hiểu rằng mỗi một kinh nghiệm không gì khác hơn là kết quả của quá…
Đọc thêm

Đón nhận nguồn cảm hứng chân thật

Đức Thế Tôn đã không cố “truyền cảm hứng” hay gây ấn tượng với người khác bằng những câu chuyện huyền hoặc. Ngài đã không ra vẻ là một bậc thầy bằng cách đi khắp nơi ban lực gia trì cho mọi người, hay làm những chuyện tương tự. Điểm tương đồng mà Đức Phật…
Đọc thêm