Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Suy tư về sự sống nói chung

1. Kiếp sống con người quả là phù du, vì thế chúng ta hãy nên dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó của mình trên địa cầu này để mang lại một chút lợi ích cho mình và kẻ khác. 2. Là con người, chúng ta đều mang bên trong một tiềm năng như nhau,…
Đọc thêm

Chỉ có một lựa chọn là tu tập Pháp

Bởi vì bạn không muốn có vấn đề, chỉ có một sự chọn lựa là bạn phải tu tập Pháp. ĐỨC DALAI LAMA thường khuyên rằng cách tốt nhất để sống cuộc đời này là: ở một nơi vắng vẻ cô lập, từ bỏ cuộc đời thường này với bát phong, nhất tâm thiền định…
Đọc thêm

Tại sao tu sĩ Phật giáo lại sống độc thân

Kể từ khi xã hội hiện đại mở ra nhiều niềm vui tình dục, một số người tự hỏi tại sao tu sĩ lại giữ giới sống độc thân. Điều này liên quan đến mục đích tâm linh của chúng ta. 1. Ở cấp độ đầu tiên của tu tập, trong bản chất con người,…
Đọc thêm

Tại sao chúng ta thực hiện cuộc nhập thất này

Chúng ta đang nhập thất để phát triển lòng bi mẫn. Mục đích của việc thực hiện khóa nhập thất này là làm cho cuộc đời chúng ta thêm ích lợi, thêm hữu ích cho người khác. Bằng cách nào? Bằng cách phát triển trái tim tốt lành. Lý do chính của việc thực hiện…
Đọc thêm

Tâm là gì

Lama Zopa Rinpoche đã thuyết giảng đề tài này tại Brisbane, Úc Đại Lợi vào năm 1991. Trong bài thuyết giảng này, Rinpoche đã nói về mục tiêu của đời sống và phát triển thái độ đúng đắn đối với sự chết. Cầu nguyện mở đầu! Tôi rất vui mừng được gặp tất cả quý…
Đọc thêm