Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Tán thán Phật Thích Ca với tám công hạnh

Ngài từ bi thiện xảo sinh dòng Thích ca, năng phá chúng ma quân không ai phá được, thân uy nghi sừng sững như ngọn núi vàng, con đảnh lễ tán thán vua dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn từ sơ phát bồ đề tâm, rồi viên mãn cả hai tư lương Phước và Huệ,…
Đọc thêm

Kyene Bardo và Samten Bardo

Giờ đây, chúng ta sắp xem xét kyéné bardo (từ khi sanh đến chấm dứt đời sống), bardo của cuộc đời hiện tại. Để làm việc thật sự với mọi kinh nghiệm chúng ta trải qua, chúng ta phải thấu hiểu rằng mỗi một kinh nghiệm không gì khác hơn là kết quả của quá…
Đọc thêm

Đón nhận nguồn cảm hứng chân thật

Đức Thế Tôn đã không cố “truyền cảm hứng” hay gây ấn tượng với người khác bằng những câu chuyện huyền hoặc. Ngài đã không ra vẻ là một bậc thầy bằng cách đi khắp nơi ban lực gia trì cho mọi người, hay làm những chuyện tương tự. Điểm tương đồng mà Đức Phật…
Đọc thêm

Những Lời Khai Thị Của Đại Sư Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche

Xin Rinpoche chỉ cho biết phương pháp mau chóng nhất để thành tựu... Ai cũng muốn đi cho nhanh, nhưng phương pháp mau chóng nhất để thành tựu là đừng đốt giai đoạn, cũng đừng nhen nhúm ý tưởng muốn đốt giai đoạn. Vì đốt giai đoạn xong thì sẽ vấp ngã; vấp ngã xong…
Đọc thêm