Chuyên mục: Vô thường và cái Chết

Hãy luôn nhớ tới vô thường và cái chết

Nếu không nhớ cái chết sẽ không nhớ Pháp. THIỀN ĐỊNH: hãy nhìn vào mọi sự – cái ngã, hành động, đối tượng; bạn, thù, người xa lạ, những đối tượng của tham, sân, si của bạn; toàn bộ những hiện tượng tác nhân – với sự tỉnh thức về thực tại (chân đế –…
Đọc thêm

Hấp hối – Thời khắc quan trọng của cuộc đời

Cái chết đến với tất cả một cách tự nhiên. Cái chết là ngã tư dẫn tới tương lai. Chúng ta phải đối xử với nó bằng sức mạnh kinh nghiệm Thiền. Trong chương này chúng ta sẽ xét tiến trình chết và cách đối xử với cái chết khi nó xuất hiện, gồm cả…
Đọc thêm