Chuyên mục: Tánh Không

Kinh và Mật: Những tương đồng và khác biệt

Trong Phật giáo Tây Tạng, Mật thừa là một hệ thống tư tưởng và thực hành vô cùng trọn vẹn, đặc biệt nhắm đến những người với các căn cơ khác nhau. Tuy nhiên, một số hành giả trong Kinh thừa, thiếu sự hiểu về Mật thừa, nghĩ rằng họ không thể thực hành Mật…
Đọc thêm

Phép thiền định về sáu thành phần

Tuy nhiên dù các bạn đã phát huy được khả năng nhận thức, khơi động được tất cả các xúc cảm tích cực trên đây (metta/lòng nhân ái, v.v…), biến mình thành một con người hoàn toàn tập trung, thật tích cực, ý thức được trách nhiệm mình, kể cả trở thành một con người hoàn toàn tự chủ – ít nhất cũng trong lãnh vực tâm lý – thì các bạn cũng còn phải trải qua một giai đoạn khác tiếp theo sau…
Đọc thêm

Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của Tâm

Thực hành thiền định duy trì trong trạng thái thoát khỏi các miêu tả quan niệm không chút bám chấp. Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của tâm; Bản tánh của tâm vốn thoát khỏi các giới hạn quan niệm. Nhận ra bản tánh này và không ôm ấp các quan niệm…
Đọc thêm

Cái nhìn xuyên thấu

Bây giờ chúng ta hãy đến với cái nhìn minh sát tuệ (vipashyana trong tiếng  sankrit, hoặc vipassana trong tiếng phạn). Tại sao cái nhìn đúng đắn về thực tại (chánh kiến) lại quan trọng đến thế? Điều này có vẻ rất lý thuyết, song hoàn toàn không phải như vậy. Nói chung, cách thức…
Đọc thêm

Phương Pháp Hành Thiền Dựa Trên Tánh Không

Trong trường hợp bạn muốn thực tập thiền định dựa trên tánh không, tôi sẽ trình bày hai phương pháp đơn giản nhưng rất hữu hiệu trong việc hành thiền. Phương pháp thứ nhất là cách thức mà tôi thường xuyên đề cập đến suốt trong các khóa thiền—thiền đi dựa trên tánh không. Đây…
Đọc thêm