Chuyên mục: Tánh Không

Tạo không gian cho Pháp

Làm cho thực hành Pháp hiệu quả Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp; Pháp huệ mang lại giải pháp sâu xa nhất cho từng vấn đề con người. Bất cứ ai có vấn đề đều cần Pháp; Pháp huệ là ánh sáng xua tan bóng tối của vô minh, căn nguyên chủ yếu cho mọi phiền…
Đọc thêm

Nhận biết Mẹ – Bài ca chứng nghiệm tri kiến

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India – Sau khi Zopa Rinpoché ở Kathmandu thực hiện nghi lễ cung nghinh Ngài trực tuyến vào sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thông báo rằng Rinpoché đã thỉnh cầu Ngài giảng về ‘Nhận biết Mẹ – Bài Ca Chứng Nghiệm Tri Kiến’ và Ngài đã hoan…
Đọc thêm

Kinh và Mật: Những tương đồng và khác biệt

Trong Phật giáo Tây Tạng, Mật thừa là một hệ thống tư tưởng và thực hành vô cùng trọn vẹn, đặc biệt nhắm đến những người với các căn cơ khác nhau. Tuy nhiên, một số hành giả trong Kinh thừa, thiếu sự hiểu về Mật thừa, nghĩ rằng họ không thể thực hành Mật…
Đọc thêm

Phép thiền định về sáu thành phần

Tuy nhiên dù các bạn đã phát huy được khả năng nhận thức, khơi động được tất cả các xúc cảm tích cực trên đây (metta/lòng nhân ái, v.v…), biến mình thành một con người hoàn toàn tập trung, thật tích cực, ý thức được trách nhiệm mình, kể cả trở thành một con người hoàn toàn tự chủ – ít nhất cũng trong lãnh vực tâm lý – thì các bạn cũng còn phải trải qua một giai đoạn khác tiếp theo sau…
Đọc thêm

Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của Tâm

Thực hành thiền định duy trì trong trạng thái thoát khỏi các miêu tả quan niệm không chút bám chấp. Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của tâm; Bản tánh của tâm vốn thoát khỏi các giới hạn quan niệm. Nhận ra bản tánh này và không ôm ấp các quan niệm…
Đọc thêm