Chuyên mục: Tánh Không

Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của Tâm

Thực hành thiền định duy trì trong trạng thái thoát khỏi các miêu tả quan niệm không chút bám chấp. Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của tâm; Bản tánh của tâm vốn thoát khỏi các giới hạn quan niệm. Nhận ra bản tánh này và không ôm ấp các quan niệm…
Đọc thêm

Cái nhìn xuyên thấu

Bây giờ chúng ta hãy đến với cái nhìn minh sát tuệ (vipashyana trong tiếng  sankrit, hoặc vipassana trong tiếng phạn). Tại sao cái nhìn đúng đắn về thực tại (chánh kiến) lại quan trọng đến thế? Điều này có vẻ rất lý thuyết, song hoàn toàn không phải như vậy. Nói chung, cách thức…
Đọc thêm

Phương Pháp Hành Thiền Dựa Trên Tánh Không

Trong trường hợp bạn muốn thực tập thiền định dựa trên tánh không, tôi sẽ trình bày hai phương pháp đơn giản nhưng rất hữu hiệu trong việc hành thiền. Phương pháp thứ nhất là cách thức mà tôi thường xuyên đề cập đến suốt trong các khóa thiền—thiền đi dựa trên tánh không. Đây…
Đọc thêm

Không thấy cái tôi để nuông chiều

Đức Dalai Lama 14 và Lama Zopa Rinpoche  Cái tôi chỉ do Giả danh mà thành Thật chẳng có gì Để mà chấp bám Để mà nuông chiều Sống trong ảo tưởng TOÀN BỘ vấn đề của chúng ta đều nằm ở chỗ chúng ta không thấy được chân tướng của thực tại.Vọng tưởng giống…
Đọc thêm

Nghiệp lực và Không tánh

Lama Thubten Yeshe Tất cả chúng ta đều quan tâm đến giáo pháp và thiền định. Nhưng giáo pháp là gì, và bạn hành thiền như thế nào? Trên căn bản, pháp là những gì làm nguyên nhân cho vọng tưởng của bạn, những tư tưởng mê lầm, và để làm giảm nhẹ; đó là…
Đọc thêm