Chuyên mục: Tin tức

Thông bạch lịch Hoằng Pháp Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche

THÔNG BẠCH CHUYẾN HOẰNG PHÁP ĐỨC PHÁP VƯƠNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE VÀ TĂNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYU Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam và ban Tôn giáo Chính phủ, trung tâm Drikung Kagyu Dharma Raja hoan hỷ thông báo chuyến viếng thăm Việt nam cuối năm 2018,…
Đọc thêm

Hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh (17/11/2018)

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sinh. OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG Hôm nay 17/11/2018 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin…
Đọc thêm

Hôm nay (05/09/2018) là ngày vía của chư Dakini

Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên. Hôm nay (05/09/2018 tức ngày 25 Tạng Lịch) là ngày vía của Chư Dakini. Mọi…
Đọc thêm

Hôm nay (26/08/2018) là ngày vía của Đức Phật A Di Đà

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật A Di Đà - OM AMI DEWA HRIH. Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi phối, những chúng sinh trong thời đại này bị sai sử bởi Vô minh không biết điều gì phải điều…
Đọc thêm