Chuyên mục: Tin tức

Hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh (17/11/2018)

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh. OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG Hôm nay 17/11/2018 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin…
Đọc thêm

Hôm nay (05/09/2018) là ngày vía của chư Dakini

Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên. Hôm nay (05/09/2018 tức ngày 25 Tạng Lịch) là ngày vía của Chư Dakini. Mọi…
Đọc thêm

Hôm nay (26/08/2018) là ngày vía của Đức Phật A Di Đà

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật A Di Đà - OM AMI DEWA HRIH. Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi phối, những chúng sinh trong thời đại này bị sai sử bởi Vô minh không biết điều gì phải điều…
Đọc thêm

Tu viện cần trở thành trung tâm học tập cộng đồng

GN - Đó là lời khẳng định và cũng là lời khen của Đức Dalai Lama trong tuần qua về những nỗ lực của cộng đồng Phật tử khu vực Himalaya thuộc Ấn Độ trong việc chuyển đổi các tự viện Phật giáo thành các trung tâm học thuật và rèn luyện tri thức của…
Đọc thêm