Chuyên mục: Tin tức

370 trường học ở Anh dạy thiền và chánh niệm

Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng các phản ứng của trẻ như đá đổ đồ vật và la hét xuất phát từ việc trẻ không hiểu được mình đang trải qua trạng thái gì và không thể tìm ra cách tốt hơn để giải phóng các cảm xúc của mình. Khi trẻ hành…
Đọc thêm

Thông bạch lịch Hoằng Pháp Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche

THÔNG BẠCH CHUYẾN HOẰNG PHÁP ĐỨC PHÁP VƯƠNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE VÀ TĂNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYU Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam và ban Tôn giáo Chính phủ, trung tâm Drikung Kagyu Dharma Raja hoan hỷ thông báo chuyến viếng thăm Việt nam cuối năm 2018,…
Đọc thêm

Hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh (17/11/2018)

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sinh. OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG Hôm nay 17/11/2018 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin…
Đọc thêm