Chuyên mục: Việt nam

Hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh (17/11/2018)

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sinh. OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG Hôm nay 17/11/2018 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin…
Đọc thêm

Lịch Hoằng Pháp của Đức Yongyey Mingyur Rinpoche

Nhân dịp Ngài và tăng đoàn sang thăm việt nam, Ngài từ bi giảng giải về cách thiền định và tu tập trong đời sống thường nhật, về Đức Chenrezig,… Cầu nguyện cho các hạnh nguyện lợi sinh của Ngài đều được thành tựu viên mãn. Đây là cơ duyên hiếm có, kính mong Quý…
Đọc thêm