Chuyên mục: Gelug

Tìm hiểu đau khổ và kiểm soát tâm

Mục đích của những bài giảng về Đạo Pháp là để giúp chúng ta nhận ra được những điểm sai lầm trong từng hành vi, trong từng hành động của chúng ta và tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Đó là lý do quý vị đến đây để nghe và cũng…
Đọc thêm

Trình tự tu Thiền

 KÍNH LỄ ĐỨC MẠN THÙ Tôi sẽ giải thích ngắn gọn trình tự tu thiền cho người bước theo Đại Thừa Hiển Tông. Ai người có trí muốn mau chóng thành tựu trí giác, phải ra sức cố công tích tụ đầy đủ nhân duyên.  1. TÂM LÀ GÌ? Trí toàn giác không thể không…
Đọc thêm

Luận giải về sự rèn luyện như tia sáng – Phần 5 – Tâm giác ngộ quy ước và Tâm giác ngộ cứu kính

I- Tâm Giác Ngộ Quy Ước, Tiếp Theo  a- Phát triển từ ái và bi mẫn Ngay cả trong thế giới vật chất, thì chúng ta cũng không thể đặt toàn thể nỗ lực của chúng ta vào trong một sự chuyển động mạnh mẽ và mong đợi để có những kết quả ngay lập tức. Thay vì thế, chúng ta cần hành động tiến dần trong những giai tầng. Điều này là đúng trong…
Đọc thêm