Chuyên mục: Gelug

Thể nhập con đường là giải pháp

Vào ngày 2 tháng Tư, Lama Zopa Rinpoche đã ban bài giảng để khai mạc khóa tu kéo dài một tháng được tổ chức tại Bendigo, Úc châu trong Đại Bảo Tháp Bi mẫn Phổ quát. Lời khuyên dạy vô cùng phổ biến này được trích dẫn vì sự lợi lạc của tất cả những…
Đọc thêm

Dẫn nhập tối thượng du già

Thân kim cương và tâm thường trụ Theo pháp du già cao nhất của mật tông, thì thân tâm chúng ta không chỉ hiện hữu trên bình diện thô như ta thường quen thuộc, mà còn trên những tầng mức vi tế mà phần đông chúng ta hoàn toàn không biết đến. Cái thân vật…
Đọc thêm

Thiền định một phương pháp biến cải tâm linh

Hai chữ thiền định mang ý nghĩa như thế nào? Theo quan điểm Phật giáo thì thiền định là một phương pháp luyện tập tâm linh giúp chúng ta chủ động - ở một mức độ nào đó - tư duy và xúc cảm của mình. Tại sao chúng ta lại không thể nào tạo được cho mình một niềm an vui lâu bền mà mình mong ước? Tại sao chúng ta lại cứ phải đối đầu với…
Đọc thêm

Hoà tan những giới hạn tự tạo

GÁNH NẶNG CỦA KIẾN CHẤP SAI LẦM  Chúng ta đã thấy từ bỏ và tâm bồ đề, hai điều kiện tiên quyết để tu mật tông, giúp ta khám phá bản chất tinh yếu của mình như thế nào. Từ bỏ thì nới lỏng thói chấp thủ khoái lạc và thói nương tựa tướng ngoài…
Đọc thêm

Suy nghĩ về bạn và kẻ thù

Lúc này đây bạn nhận thấy rằng thật không thể chịu được  khi bạn bè của mình đang chịu đau khổ nhưng bạn lại  cảm thấy hài lòng khi kẻ thù của mình đang chịu đau khổ  và bạn tỏ ra lãnh đạm thờ ơ đối với những đau khổ  của những người mà mình…
Đọc thêm