Chuyên mục: Gelug

Giáo huấn về tám đề mục tu dưỡng Tâm

Mặc dù tất cả những tiến trình vật chất trong này và thế kỷ vừa qua chúng ta vẫn trải nghiệm khổ đau, đặc biệt trong mối quan hệ với sự cát tường tinh thần. Trong thực tế, nếu bất cứ thứ gì, cung cách phức tạp của sự sống được tạo nên bởi sự hiện đại hóa và toàn cầu hóa đang gây ra những vấn đề mới và những nguyên…
Đọc thêm

Chết, thể dạng trung gian, tái sinh – Phần 2

Như tôi đã nói đến trong ngày hôm qua, cần nhất quý vị phải luôn nhớ đến cơ sở hỗ trợ mà mình đang có [thân xác của chính mình]. Hiện chúng ta đang được thừa hưởng thân xác con người, ta phải hiểu rằng thân xác đó hàm chứa thật nhiều khả năng, chẳng hạn như tâm thức chúng ta tượng trưng cho…
Đọc thêm

Chết, thể dạng trung gian, tái sinh – phần 1

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật Giáo Tây tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ XIII xác nhận là vị hóa thân (tulku) của Ngài Mã-nhĩ-ba (Marpa, 1012-1097) một vị Đại sư của Tây tạng và là thầy của Đại sư Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa, 1052-1135). Dagpo Rimpoché sinh năm 1932, vào chùa từ lúc sáu…
Đọc thêm

Chuyển hóa tự thân bằng cách luyện tâm

Khi phải đối diện với những tình huống khó khăn, và sự việc trở nên tồi tệ trong cuộc sống, nếu có thể thay đổi thái độ của mình thì ta sẽ có thể chuyển hóa những kinh nghiệm này thành những điều giúp cho mình có sự tiến bộ về mặt tâm linh. Truyền…
Đọc thêm

Giáo lý chính của đạo Phật

Bốn chân lý cao quý Tôi sẽ trình bày một tóm tắt nền tảng giáo lý của Đức Phật về Bốn Chân Lý Cao Quý – khổ đế (sự thật về khổ đau), tập đế (sự thật về nguồn gốc), diệt đế (sự thật về chấm dứt), và đạo đế (sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ). Đức Phật đã dạy về những sự thật này ngay khi ngài đạt đến Giác Ngộ như một phần của những gì được biết như Chuyển…
Đọc thêm