Chuyên mục: Đạo sư Gelug

Vai trò và lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cơ chế Dòng truyền thừa tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma được bắt nguồn từ một cậu bé Bà la môn đã gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần Cây Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng và cúng dường cho ngài một xâu chuỗi pha lê. Nhiều hóa thân được đề cập…
Đọc thêm

Tiểu sử vắn tắt Đức Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Ngài Tsongkhapa Lobzang Drakpa sinh ở vùng Tsongkha của Amdo vào năm 1357. Mẹ Ngài là Shingza Acho và cha Ngài là Lubum Ge. Trong vô số sự kiện và điềm diệu kỳ được tin là xảy ra xung quanh sự chào đời của Ngài, nổi tiếng nhất có lẽ là một giọt máu từ dây rốn của Ngài Tsongkhapa được cho là đã…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche

Đức Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche sinh năm 1937 trong gia đình Sesha tại làng Yara nằm ở phía đông nam của tu viện Yagra Tsem thuộc tỉnh Dechen, miền Đông Tây Tạng. Ngài gia nhập Tu vện Tsem khi lên 9 để học các chương trình căn bản. Sau đó, Ngài gia nhập…
Đọc thêm

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa thân của hành giả Sherpa Nyingma Kunsang Yeshe, Lawudo Lama. Đức Lama Zopa Rinpoche sinh năm 1946 tại Thami, cách hang động Lawudo không xa lắm, thuộc vùng núi Everest -…
Đọc thêm

Tiểu sử Lama Tenzin Khenrab Rinpoche

Cùng với Ngài Tu viện trưởng Tu viện Namgyal ở Bắc Ấn Độ là Thamthog Rinpoche, Lama Tenzin Khenrab Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Thamthog. Giữa hai vị là mối quan hệ tương hỗ Thầy – Trò qua nhiều đời tái sinh, cho đến nay Lama Tenzin Khenrab Rinpoche là đời tái sinh thứ 13.…
Đọc thêm