Chuyên mục: Đạo sư Gelug

Tiểu sử ngắn Đức Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche

Đức Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche sinh năm 1937 trong gia đình Sesha tại làng Yara nằm ở phía đông nam của tu viện Yagra Tsem thuộc tỉnh Dechen, miền Đông Tây Tạng. Ngài gia nhập Tu vện Tsem khi lên 9 để học các chương trình căn bản. Sau đó, Ngài gia nhập…
Đọc thêm

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa thân của hành giả Sherpa Nyingma Kunsang Yeshe, Lawudo Lama. Đức Lama Zopa Rinpoche sinh năm 1946 tại Thami, cách hang động Lawudo không xa lắm, thuộc vùng núi Everest -…
Đọc thêm

Tiểu sử Lama Tenzin Khenrab Rinpoche

Cùng với Ngài Tu viện trưởng Tu viện Namgyal ở Bắc Ấn Độ là Thamthog Rinpoche, Lama Tenzin Khenrab Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Thamthog. Giữa hai vị là mối quan hệ tương hỗ Thầy – Trò qua nhiều đời tái sinh, cho đến nay Lama Tenzin Khenrab Rinpoche là đời tái sinh thứ 13.…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Thamthog Rinpoche

Thamthog Rinpoche thuộc dòng tái sinh Thamthog. Ngài sinh ở miền Đông Tây Tạng vùng Lithang. Khi lên năm tuổi, giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trijang Rinpoche, đã nhận ra Ngài là Thamthog Rinpoche thứ mười ba. Để nhận ra Ngài, người ta đã đưa cho Ngài nhiều đồ vật và Ngài…
Đọc thêm

Tiểu sử sơ lược Đức Samdhong Rinpoche

Đức Samdhong Rinpoche sinh trưởng tại vùng Jol thuộc miền Đông Tây Tạng vào năm 1939. Khi lên 5 tuổi, Đức Samdhong Rinpoche được công nhận bởi các bậc Đạo sư siêu phàm trong vùng là Hóa thân của Đức Samdhong Rinpoche đời thứ 4, và buổi lễ đăng quang chính thức đã được tổ…
Đọc thêm