Chuyên mục: Lịch sử chung

Vài nét về Phật giáo Tây Tạng

Giáo lý Phật Đà được truyền đến Tây Tạng dưới sự bảo trợ của một dòng truyền thừa cổ xưa các vị vua. Người ta nói rằng các vị bán thần đến từ dòng dõi hoàng gia Punjabi, người đã xuống sống giữa loài người, chạy trốn theo phương bắc về vùng Hi Mã Lạp…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược truyền thống Gelug

DÒNG TRUYỀN THỪA GELUG - DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA CÁC ĐẠI HỌC GIẢ Cây truyền thừa Gelug  Gelug có nghiã là Hạnh Đức và còn được gọi là dòng Hoàng Mão (Mũ Vàng) Do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay trì giữ . Truyền thống bắt đầu từ sau khi Sơ…
Đọc thêm