Chuyên mục: Kagyn

Một miêu tả ngắn gọn về các hoạt động trí tuệ của Bổn sư – Chúa tể phổ quát Tulku Urgyen Rinpoche

Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa; Ruộng tích lũy, Tăng đoàn cao quý – Tam Bảo vô song, xin ban cát tường, con cầu nguyện! Tràng núi vàng, chư đạo sư gốc và truyền thừa, Khi chúng con nhất tâm cầu nguyện Ngài với niềm tin trọn vẹn, Với lòng bi mẫn, xin gia trì để chúng con hiện thực hóa Pháp tính Và trở thành những vị dẫn…
Đọc thêm

Thâm sơn thanh tịnh là nơi phù hợp để tĩnh tu

Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại, Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng. Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt, Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về. Kệ thứ ba trong 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh, câu đầu tiên sử dụng từ yulngen có nghĩa là đối tượng gây…
Đọc thêm

Thực hành Bổn tôn Tara trắng

Giáo lý này được dựa trên một sadhana thiền định ngắn gọn tên là Dòng Cam lồ. Tara Trắng (Bạch Độ Mẫu) là một vị Phật nữ hoàn toàn giác ngộ được đặc biệt kết hợp với việc xua tan những chướng ngại cho sự trường thọ, vì thế ngài là một Bổn Tôn trường thọ,…
Đọc thêm

Con cọp được thuần hóa

Sự việc đơn giản là buông xả toàn diện và quan sát cái gì đang xảy ra sẽ cho bạn một sức mạnh vĩ đại. Milarepa Một phần lớn những vấn đề khó khăn người ta gặp trong đời sống mọi ngày là do một sự thiếu chú ý về phần chúng ta. Luôn luôn người ta làm một cách xung động, theo những tình cảm nhất thời, không chú…
Đọc thêm

Thực hành nuôi dạy Tâm thức – Phần Thực hành

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC Đây là vài chỉ dẫn cụ thể sẽ cho bạn một ý tưởng về thời gian cần thiết để trải qua mỗi một thực tập, để bạn có thể tổ chức công việc của bạn. Những điểm sơ khởi : • Chúng ta hãy nhấn mạnh một lần nữa vào sự quan trọng cần theo Thứ Tự những bài tập và chỉ đi qua cái tiếp theo sau khi đã làm xong thời…
Đọc thêm