Chuyên mục: Kagyn

Thực hành nuôi dạy Tâm thức – Phần Thực hành

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC Đây là vài chỉ dẫn cụ thể sẽ cho bạn một ý tưởng về thời gian cần thiết để trải qua mỗi một thực tập, để bạn có thể tổ chức công việc của bạn. Những điểm sơ khởi : • Chúng ta hãy nhấn mạnh một lần nữa vào sự quan trọng cần theo Thứ Tự những bài tập và chỉ đi qua cái tiếp theo sau khi đã làm xong thời…
Đọc thêm

Thực hành nuôi dạy Tâm thức – Phần Dẫn nhập

DẪN VÀO NHỮNG THỰC TẬP Hãy nhanh chóng một cách chậm chậm và bạn sẽ mau đến đích. Milarepa Trong phần một của cuốn sách này, người ta đã quen biết với con cọp bên trong và người ta đã hiểu sự cần thiết phải điều phục nó. Phần hai này gồm những công việc thực hành : một toàn bộ những bài thực tập có mục đích chỉ cho chúng…
Đọc thêm

Thông bạch chương trình giao lưu trao đổi Phật pháp của H.E. Khamtrul Shebrub Nyima Rinpoche đời thứ 9 cùng tăng đoàn tại Việt nam

TỪ NGÀY 14/09/2019 - 28/09/2019 Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng, Tăng đoàn Phật Giáo Ấn Độ do H.E Khamtrul Shedrub Nyingma Rinpoche cùng Tăng chúng đến thăm và trao đổi phật pháp tại Việt Nam từ…
Đọc thêm