Chuyên mục: Kagyn

Con tàu giải thoát chúng sinh

Ôi Đức Vajradhara (1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ, Khyungpo Naljor, (2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa, Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya, Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động-Nhanh chóng và Remati, Bốn thị giả vâng lời và tập hội…
Đọc thêm

Hãy quy y từ tận đáy lòng

Tam Bảo như lĩnh vực hoạt động của mặt trời. Lòng bi mẫn của các ngài thì vô tư và không bao giờ cạn kiệt. Hãy quy y từ tận đáy lòng bạn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. TAM BẢO là Phật, Pháp, và Tăng. Trong Phạn ngữ, Tam Bảo được gọi…
Đọc thêm

Phát triển lòng Từ và Bi

Nếu mục đích của cuộc đời ta chỉ giới hạn trong sự an bình, giải thoát của riêng ta, ta sẽ chẳng bao giờ chứng ngộ viên mãn Phật tính của ta. Theo Phật giáo Đại thừa, việc tự giới hạn trong sự giải thoát riêng mình khỏi những khổ đau của sinh tử là…
Đọc thêm

Điều kỳ diệu của sự lễ lạy

I. Tại sao chúng ta lễ lạy? 1. Sự tịnh hóa tính kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải…
Đọc thêm

Tự do và Thong dong – Một bài ca Kim Cương tự phát

Hạnh phúc không thể được tìm thấy qua cố gắng và ý chí lớn lao, mà đã sẵn hiện tiền, trong sự buông xả trống trải và để mặc. Chớ có ráng sức, không có cái gì để làm hay không làm. Cái gì chốc lát khởi lên trong thân tâm không có chút quan…
Đọc thêm