Chuyên mục: Kagyn

Thâm sơn thanh tịnh là nơi phù hợp để tĩnh tu

Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại, Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng. Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt, Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về. Kệ thứ ba trong 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh, câu đầu tiên sử dụng từ yulngen có nghĩa là đối tượng gây…
Đọc thêm

Thực hành Bổn tôn Tara trắng

Giáo lý này được dựa trên một sadhana thiền định ngắn gọn tên là Dòng Cam lồ. Tara Trắng (Bạch Độ Mẫu) là một vị Phật nữ hoàn toàn giác ngộ được đặc biệt kết hợp với việc xua tan những chướng ngại cho sự trường thọ, vì thế ngài là một Bổn Tôn trường thọ,…
Đọc thêm

Con cọp được thuần hóa

Sự việc đơn giản là buông xả toàn diện và quan sát cái gì đang xảy ra sẽ cho bạn một sức mạnh vĩ đại. Milarepa Một phần lớn những vấn đề khó khăn người ta gặp trong đời sống mọi ngày là do một sự thiếu chú ý về phần chúng ta. Luôn luôn người ta làm một cách xung động, theo những tình cảm nhất thời, không chú…
Đọc thêm

Thực hành nuôi dạy Tâm thức – Phần Thực hành

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC Đây là vài chỉ dẫn cụ thể sẽ cho bạn một ý tưởng về thời gian cần thiết để trải qua mỗi một thực tập, để bạn có thể tổ chức công việc của bạn. Những điểm sơ khởi : • Chúng ta hãy nhấn mạnh một lần nữa vào sự quan trọng cần theo Thứ Tự những bài tập và chỉ đi qua cái tiếp theo sau khi đã làm xong thời…
Đọc thêm

Thực hành nuôi dạy Tâm thức – Phần Dẫn nhập

DẪN VÀO NHỮNG THỰC TẬP Hãy nhanh chóng một cách chậm chậm và bạn sẽ mau đến đích. Milarepa Trong phần một của cuốn sách này, người ta đã quen biết với con cọp bên trong và người ta đã hiểu sự cần thiết phải điều phục nó. Phần hai này gồm những công việc thực hành : một toàn bộ những bài thực tập có mục đích chỉ cho chúng…
Đọc thêm