Chuyên mục: Barom Kagyu

Tiểu sử ngắn Sonam Tenzin Rinpoche

  Sinh ra trên vùng thánh địa do chính đức Liên Hoa Sanh tìm ra tại xứ Kham, miền Đông Tây Tạng, đứa bé trai tên Sonam được xác nhận là bậc  tái sinh của Rabsang Rinpoche, sư trưởng Tu Viện Chodrak thuộc dòng Barom Kagyu. Bậc thủ ngôi dòng Barom Kagyu, Chodrak Selgey Rinpoche…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược truyền thống Barom Kagyu

Tổ Barom Darma Wangchuk Cây truyền thừa Barom Kagyu Trọng tâm của lịch sử Dòng truyền thừa Barom Kagyu là sự thấu hiểu tầm quan trọng của  những nỗ lực mà Đức Sonam Tenzin Rinpoche tôn kính đã truyền giáo lý dòng phái này đến với người phương Tây. Dòng truyền thừa Kagyu được biết…
Đọc thêm