Chuyên mục: Đạo sư Barom

Tiểu sử ngắn Sonam Tenzin Rinpoche

  Sinh ra trên vùng thánh địa do chính đức Liên Hoa Sanh tìm ra tại xứ Kham, miền Đông Tây Tạng, đứa bé trai tên Sonam được xác nhận là bậc  tái sinh của Rabsang Rinpoche, sư trưởng Tu Viện Chodrak thuộc dòng Barom Kagyu. Bậc thủ ngôi dòng Barom Kagyu, Chodrak Selgey Rinpoche…
Đọc thêm