Chuyên mục: Truyền thừa Drikung

Giáo huấn về sáu trung ấm

Bài thơ gồm bảy khổ được tìm thấy trong tác phẩm Bardo Thodol, còn được biết đến với tên tiếng Anh là The Tibetan Book of the Dead - Tử Thư Tây Tạng, do Đạo Sư Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) trước tác vào thế kỷ thứ 8, được vị phối ngẫu Yeshe Tsogyal của Ngài…
Đọc thêm

Câu Chuyện Của Sư Ông Kyunga và Sư Tổ Chetsang Rinpoche

Đạo sư Kyunga Sodpa Gyatso (1911-1980) xuất thân từ vùng Kham và được xem là một đạo sư chứng ngộ. Ngài là một nhân vật với cá tính mạnh mẽ, không hề biết khuất phục, và nghiêm khắc chẳng khác nào đại đạo sư Marpa. Trong cuộc đời này, ngài đã trải qua ba mươi…
Đọc thêm

Lịch sử truyền thống Drikung Kagyu

Pháp vương Jinten Sumgon (1143-1217) DÒNG TRUYỀN THỪA MAHAMUDRA (ĐẠI ẤN) DRIKUNG KAGYUD Ba Dòng Suối Truyền thừa tụ hội thành Dòng Drikung Kagyud                                                               …
Đọc thêm

Lịch sử chư tổ dòng Pháp Drikung Kagyu

Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương. Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân - thân của chư Phật. Đức Phật Kim Cương Trì cũng biểu trưng cho Pháp thân Phật và…
Đọc thêm