Chuyên mục: Kinh sách Karma

Tuệ Giác

Tất cả chúng sanh- từ loài người tới côn trùng- đều sẵn có khả năng để đạt tới giác ngộ. Nhưng chúng ta vẫn sống như những kẻ nghèo khổ, dẫu ngồi trên một mỏ vàng. Ta sống trong sự nghèo khổ về tinh thần vì ta không biết chạm tới sự giàu có nơi…
Đọc thêm

Nhận thức mỗi ngày

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào bản thân. Trong chúng sinh hữu tình, chúng ta mang cơ thể con người. Một con người gồm có thể xác, ngôn ngữ và tâm trí; những thứ này được gọi là tam môn. Đối với ngôn ngữ, nó chẳng là gì khác ngoài âm thanh mà nhờ…
Đọc thêm

Nghiệp và Luật Nhân Quả

Những sự kiện căn bản của luật nhân quả là hạnh phúc sinh thành từ những hành động đức hạnh hay nghiệp “trắng” và khổ đau từ những hành động không đức hạnh hay nghiệp “đen”. Hơn nữa, bất cứ cái gì bạn làm đều chín thành trên chính bạn ; nếu bạn giết người,…
Đọc thêm

Tự sâu thẳm trái tim

Dù bạn có tin hay không, khi bạn được hạnh ngộ một bậc Thầy vĩ đại chân tu thực chứng và khi bạn có thể dùng cuộc đời mình để thực hành giáo pháp một cách chân thành vì lợi ích hết thảy sinh linh, thì cuộc đời của bạn thật sự giống như viên…
Đọc thêm

Đối xử với mọi người như với Đức Phật

Là một vị thầy Phật giáo, tôi thường nhận được những câu hỏi về thiền định và các nguyên tắc Phật giáo sâu xa, chẳng hạn sự khởi lên phụ thuộc và tính Không. Tôi rất hoan hỷ được chia sẻ điều mình biết về những chủ đề này. Nhưng tôi nhận ra rằng người…
Đọc thêm